การชำระเงิน

บริษัท ไนน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี: 765–1–00700–8
ชื่อบัญชี: NINE SYSTEM INTEGRATOR CO., LTD.
บริษัท ไนน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
สาขา: ย่อยเดอะมอลล์ท่าพระ
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน

แจ้งการชำระเงิน

ผ่านทาง Line

LineID: @thaiitstore

Line ID @thaiitstore

ผ่านทาง Email

sales@thaiitstore.com

ผ่านทางโทรศัพท์

โทร: 09 3415 0009 (AIS)

โทร: 0 2044 4844