ติดตั้ง และตั้งค่า TFTP Server สำหรับ Cisco

วัตถุประสงค์

 • ขั้นตอน และวิธีการติดตั้ง TFTP Server สำหรับ Cisco เพื่อ
  • Update Cisco Firmware
  • Upgrade Cisco Firmware
  • Backup Cisco Configuration
  • Install Cisco License

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. TFTP Server (Tftpd64) สามารถ Download ได้ ที่นี่

ขั้นตอน

 1. สร้างโฟลเดอร์ที่ Drive C: ชื่อว่า TFTP
 2. Download TFTP Server (Tftpd64) ที่นี่
 3. Save ไฟล์ที่ Download ไปยัง โฟลเดอร์ TFTP ที่สร้างไว้

 

4. Unzip ไฟล์ที่ Download มา

 

 

5. เลือกไฟล์ tftpd64.exe และคลิกขวาเลือก "Run as Administrator"

 

6. TFTP พร้อมใช้งาน

One thought on “ติดตั้ง และตั้งค่า TFTP Server สำหรับ Cisco”