ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ Thai IT Store

ติดต่อ Thai IT Store

Nine System Integrator Co., Ltd.

ฝ่ายบริการก่อนการขาย (Pre-Sales)

ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ สอบถามสเปคสินค้า

E-Mail: pre-sales@thaiitstore.com

โทรศัพท์: 0 2044 4844

มือถือ: 09 3415 0009 (AIS)

ฝ่ายขาย

E-Mail: Sales@thaiitstore.com

โทรศัพท์: 0 2044 4844

มือถือ: 09 3415 0009 (AIS)

ฝ่ายบริการหลังการขาย

E-Mail: support@thaiitstore.com

โทรศัพท์: 0 2044 4844

มือถือ: 09 3415 0009 (AIS)

ติดต่อ สอบถาม สั่งซื้อ เช็คราคาสินค้า

Line ID: @thaiitstore

Thaiitstore.com map