สถานะไฟ LED Cisco Aironet 1832i

ไฟแสดงสถานะขณะเปิดเครื่อง

สถานะอุปกรณ์: ปกติ

LED: สีเขียว ติดค้าง

ความหมาย: กำลังเปิดเครื่อง

สถานะอุปกรณ์: ผิดปกติ

LED: สีแดง ติดค้าง

ความหมาย: ตรวจสอบ Boot Loader ไม่ผ่าน

วิธีการแก้ไข: ติดต่อ ฝ่ายบริการ thaiitstore.com

ไฟแสดงสถานะขณะเปิดเครื่อง (ครั้งแรก)

สถานะอุปกรณ์: ปกติ

LED: สีเขียว สีแดง สีเหลืองอำพัน วนไปเรื่อยๆตามลำดับ

ความหมาย: กำลังค้นหา Wireless LAN Controller หรือกำลังเชื่อมต่อ WLC

สถานะอุปกรณ์: ปกติ

LED: สีเหลืองอำพัน กระพริบ

ความหมาย: Aironet 1832 กำลัง Upgrade Firmware

สถานะอุปกรณ์: ปกติ

LED: สีแดง สีเขียว สีเหลืองอำพัน ดับ วนไปเรื่อยๆตามลับดับ (กระพริบเร็ว)

ความหมาย: ใช้คำสั่งค้นหา Cisco Aironet 1832 จาก Wireless LAN Controller

ไฟแสดงสถานะขณะใช้งาน

สถานะอุปกรณ์: ปกติ

LED: สีเขียว กระพริบ

ความหมาย: ทำงานปกติ ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ

สถานะอุปกรณ์: ปกติ

LED: สีเขียว ติดค้าง

ความหมาย: ทำงานปกติ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ

สถานะอุปกรณ์: ผิดปกติ

LED: สีแดง สีเขียว สีเหลืองอำพัน ดับ วนไปเรื่อๆ ตามลำดับ

ความหมาย: กำลังไฟไม่พอ

วิธีการแก้ไข: ตรวจสอบ Power Injector หรือ Switch (PoE)