COMBO Port คืออะไร

  คอมโบพอร์ต คือ "การเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของพอร์ตนั้นๆ" ตัวอย่างเช่น SG350-24P มี 2 ช่อง SFP  และมี 2 ช่อง Combo port หมายถึง หากเราใช้ Port 25 ที่เป็น  RJ45(สายทองแดง) แล้วจะใช้ช่อง SFP (Fiber Optic Transceiver module ) ไม่ได้ ในทางกลับกันหากใช้ Port 25 ที่เป็น SFP จะใช้ช่องที่เป็น RJ45 ไม่ได้ สั่งซื้อ CBS350 24 ช่อง จ่ายไฟได้ อัพลิงค์ 10G 2 ช่องคลิก ที่นี่