การรับประกัน

การรับประกันสินค้า Cisco Catalyst, Cisco Aironet, Cisco WLC, Cisco Router, Cisco ASA Firewall

Standard Warranty 90 Day (Cisco DOA ..อ่านเพิ่ม)

CISCO Standard Warranty 90 days ( ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อ warranty cover เพิ่ม จะมี 90 days )

Cisco SMARTnet Service and Warranty

SMARTnet

เป็นการให้บริการทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับ Hardware มีรูปแบบให้บริการ 2 แบบคือ SMARTnet และ SMARTnet Onsite โดยที่ SMARTnet จะมี Field Engineer ไปทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ หรือว่าที่ ทำงานของลูกค้า ถ้าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยในแต่ละรูปแบบของ SMARTnet จะมี Service Level Agreement (SLA) หลายแบบ เช่น 24x7x2, 24x7x4, 8x5x4 หรือ 8x5xNBD ( NBD = Next Business Day)

 

ลูกค้าที่ขอรับการบริการแบบ SMARTnet (SNT) นั้น จะมีสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 1. Access to Cisco.com ลูกค้าสามารถนำ SNT Contract ไปสมัคร Cisco.com UserID เพื่อได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิดในระดับที่สูง รวมทั้งเครื่องมือช่วยในการติดตั้งระบบ การแก้ไขปัญหา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. Access to Cisco TAC หลังจากลูกค้าสมัคร Cisco.com UserID แล้ว ลูกค้าสามารถใช้ UserID นี้เพื่อนำไปใช้ในการเปิด TAC Service Request กับ Cisco TAC เพื่อรอรับการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. Cisco IOS Update/Upgrade ลูกค้าสามารใช้ UserID มาโหลด Cisco IOS version ใหม่ เพื่อสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือแก้ปัญหา รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของการทำงานของอุปกรณ์ Cisco ได้ โดยสามารถโหลดได้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. Advanced Hardware Replacement ในกรณีที่ลูกค้าพบว่า อุปกรณ์ ที่อยู่ในสัญญา เสีย ไม่สามารถทำงานได้ ก็สามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ในรุ่นเดียวกัน Cisco จะทำการจัดส่งอุปกรณ์ทดแทนมาให้ล่วงหน้าตาม Service Level Agreement (SLA) หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งอุปกรณ์ที่เสีย ให้กับทาง Cisco ก่อน

SMB Support Assistant (SMB: SMALL & MIDSIZE BUSINESS)

Cisco ได้จัดเตรียมรูปแบบการให้บริการทางเทคนิค สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กและกลาง (SMB) รวมถึงกลุ่มอุปกรณ์ Cisco ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งยังคงต้องการได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก Cisco TAC โดยที่มีรายละเอียด และการให้บริการ สิทธิประโยชน์ รวมถึง Service Level Agreement (SLA) ดังต่อไปนี้

 

ลูกค้าที่ขอรับการบริการแบบ SMB SA นั้น จะมีสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 1. Access to Cisco.com ลูกค้าสามารถ Contract ไปสมัคร Cisco.com UserID เพื่อได้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิด
 2. Access to Cisco SMB TAC หลังจากลูกค้าสมัคร Cisco.com UserID แล้ว ลูกค้าสามารถใช้ UserID นี้เพื่อนำไปใช้ในการเปิด TAC Service Request กับ Cisco SMB TAC เพื่อรอรับการสนับสนุนทางด้านเทคนิค
 3. Cisco IOS Update ลูกค้าสามารใช้ UserID มาโหลด Cisco IOS Release ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Cisco IOS software
 4. Advanced Hardware Replacement ในกรณีที่ลูกค้าพบว่า อุปกรณ์ที่อยู่ในสัญญาเสีย ไม่สามารถทำงานได้ ก็สามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ในรุ่นเดียวกัน Cisco จ ะทำการจัดส่งอุปกรณ์ทดแทนมาให้ล่วงหน้าตาม Service Level Agreement (SLA) หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งอุปกรณ์ที่เสีย ให้กับทาง Cisco ก่อน

SMB Support (SMALL & MIDSIZE BUSINESS)

Part number: CON-SMBS-XXXXXX

SLA: 8x5xNBD (ให้บริการ 8 ชั่วโมงทำการ (9:00 - 6:00) 5 วันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) ดำเนินการภายในวันทำการถัดไป)

ระยะเวลาการรับประกัน: 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี, 5 ปี

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 • สามารถโหลด OS, Firmware ใหม่ได้ แต่เป็น Version ที่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน หรือแก้ปัญหาแล้วเท่านั้น
  ตัวอย่าง
  ตอนซื้อเป็น IOS version 15.0 หลังจากนั้นออกเวอร์ชั่น 16.0 มา กรณีนี้ไม่สามารถโหลดได้
  ตอนซื้อเป็น IOS version 15.0 หลังจากนั้นออก 15.1 มา กรณีนี้สามารถโหลดได้

 

การเปิดเคสอุปกรณ์ชำรุด หรือขอคำปรึกษา
เปิดผ่าน E-mail หรือหน้าเว็ป Cisco เท่านั้น ไม่สามารถเปิดเคสทางโทรศัพท์ได้

การรับประกันสินค้า Cisco SMB

สินค้า Small Business 5YR fr EOS คือ รับประกันจนกว่า Cisco ประกาศเลิกจำหน่าย และจะรับประกันต่อให้อีกไม่เกิน 5 ปี

ติดต่อ Thai IT Store

การสั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง E-mail    sales@thaiitstore.com

ติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง Line        @thaiitstore

ติดต่อสั่งซื้อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์  09 3415 0009, 0 2044 4844

ขอคำปรึกษาในการแก้ปัญหาการติดตั้ง

e-mail     support@thaiitstore.com

Line        @thaiitstore

Tel           093-415-0009, 02-044-4844

ฝ่ายบริการลูกค้า และการติดต่อเคลมสินค้า

e-mail   support@thaiitstore.com

Line      @thaiitstore

Tel:       09 3415 0009, 0 2044 4844