มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)

Cisco Catalyst 9300 | C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Essentials

SKU: C9300-24T-E
Band: Cisco
Type: Switch / Hub
Model: Catalyst 9300
Part Number: C9300-24T-E
Features: Network Essentials
Detail:
C9300-24T-E | Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials
฿85,050.00 Exclude VAT.

* ฟิลด์ที่จำเป็น

Cisco
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด

Platform details

Switch models and configurations

Models

Modular Uplinks and Speeds

Stacking Bandwidth Support

mGig Density

Cisco StackPower

HW-Based IPSEC

App-Hosting Capacity

Catalyst 9300X

10G, 25G, 40G, mGig and 100G

Stackwise-1T (480G when stacking with Catalyst 9300 model)

48x 10G

 (Larger Power Budget)

Up to 100G IPsec*

 (2x hosting resources over Catalyst 9300 models)

Catalyst 9300

10G, 25G, 40G and mGig

Stackwise-480

48x5G and 24x10G

Catalyst 9300L

Stackwise-320

12x10G

* Need to order HSec Key for IPsec Feature.

The Cisco Catalyst 9300 Series is made up of nineteen modular uplink switch models and fourteen fixed uplink switch models.

Cisco Catalyst 9300 Series switches

Cisco Catalyst 9300 Series switch configurations

Model

Total 10/100/1000, Multigigabit copper or SFP Fiber

Uplink Configuration

Default AC power supply

Modular uplink models

C9300X-48HX

48 Cisco UPoE+, 48x 10G Multigigabit
(100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) w/ 90W UPOE+

Modular Uplinks

1100W AC

C9300X-48TX

48 Data, 48x 10G Multigigabit
(100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps)

Modular Uplinks

715W AC

C9300X-48HXN

48 Cisco UPOE+, 8x 10G Multigigabit
(100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) + 40x 5G Multigigabit (100M/1G/2.5G/5Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300X-24HX

24 Cisco UPOE+, 24x 10G Multigigabit
(100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300X-12Y

12 25G/10G/1G SFP28

Modular Uplinks

715W AC

C9300X-24Y

24 25G/10G/1G SFP28

Modular Uplinks

715W AC

C9300-24T

24 Data

Modular Uplinks

350W AC

C9300-48T

48 Data

Modular Uplinks

350W AC

C9300-24P

24 PoE+

Modular Uplinks

715W AC

C9300-48P

48 PoE+

Modular Uplinks

715W AC

C9300-24U

24 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48U

48 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UX

24 Multigigabit Cisco UPOE
(100M/1G/2.5G/5G/10Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UXM

48 Cisco UPOE 36x 100M/1G/2.5G + 12x Multigigabit
(100M/1G/2.5G/5G/10Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UN

48 5Gbps UPOE ports (100M/1G/2.5G/5Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UB

24 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UXB

24 Multigigabit Cisco UPOE (100M/1G/2.5G/5G/10Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UB

48 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24H

24 Cisco UPOE+

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48H

48 Cisco UPOE+

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24S

24 1G SFP

Modular Uplinks

715W AC

C9300-48S

48 1G SFP

Modular Uplinks

715W AC

Fixed uplink models

C9300L-24T-4G

24 Data

4x 1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-24T-4X

24 Data

4x 10G/1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-48T-4G

48 Data

4x 1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-48T-4X

48 Data

4x 10G/1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-24P-4G

24 PoE+

4x 1G fixed uplinks

715WAC

C9300L-24P-4X

24 PoE+

4x 10G/1G fixed uplinks

715WAC

C9300L-48P-4G

48 PoE+

4x 1G fixed uplinks

715WAC

C9300L-48P-4X

48 PoE+

4x 10G/1G fixed uplinks

715WAC

C9300L-48PF-4G

48 PoE+

4x 1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48PF-4X

48 PoE+

4x 10G/1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-24UXG-4X

24 Cisco UPOE 8 Multigigabit
(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G

4x 10G/1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-24UXG-2Q

24 Cisco UPOE 8 Multigigabit
(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G

2x 40G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48UXG-4X

48 Cisco UPOE 12 Multigigabit
(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G

4x 10G/1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48UXG-2Q

48 Cisco UPOE 12 Multigigabit
(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G

2x 40G fixed uplinks

1100W AC

Cisco Catalyst 9300 Series switches (C9300X and C9300 SKUs) support optional network modules for uplink ports (Figure 2). These field-replaceable network modules with 25G and 40G speeds in the Cisco Catalyst 9300 Series enable greater architectural flexibility and infrastructure investment protection by allowing a nondisruptive migration from 10G to 25G and beyond. The default switch configuration does not include the network module. When you purchase the switch, you can choose from the network modules described in Table 2.

Cisco Catalyst 9300X Network Modules

        

Cisco Catalyst 9300X Network Modules

Cisco Catalyst 9300 Series Network Modules

 Network module numbers and descriptions

Network module

Description

C9300X-NM-8M

Catalyst 9300X 8x 10G/1G Multigigabit Network Module

C9300X-NM-8Y

Catalyst 9300X 8x 25G/10G/1G Network Module

C9300X-NM-2C

Catalyst 9300X 2x 100G/40G Network Module

C9300X-NM-4C*

Catalyst 9300X 4x 100G/40G Network Module

C9300-NM-4G

Catalyst 9300 Series 4x 1G Network Module

C9300-NM-4M

Catalyst 9300 Series 4x Multigigabit Network Module

C9300-NM-8X

Catalyst 9300 Series 8x 10G/1G Network Module

C9300-NM-2Q

Catalyst 9300 Series 2x 40G Network Module

C9300-NM-2Y

Catalyst 9300 Series 2x 25G/10G/1G Network Module

*C9300X-NM-4C is compatible only with C9300X-48HX, C9300X-48TX and C9300X-24Y models

Please note: Catalyst 3850 and Catalyst 9300 network modules are supported on the Catalyst 9300 models. Catalyst 9300X network modules are only supported on the Catalyst 9300X models.

For additional details, please read our FAQs: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-09-cat-9k-faq-cte-en.pdf.

Power supplies

Cisco Catalyst 9300 Series Dual Redundant power supplies

    

Cisco Catalyst 9300 Series Dual Redundant power supplies

lists the different power supplies available in these switches and available PoE power.

Model

Primary power supply

Available PoE power

Available PoE power

With 350W Secondary PS

With 715W Secondary PS

With 1100W Secondary PS

With 1900W Secondary PS

C9300-24H

PWR-C1-1100WAC-P

830W

1180W

1545W*

1930W*

2160W

C9300-48H

PWR-C1-1100WAC-P

822W

1172W

1537W

1922W*

2722W

C9300-24H

PWR-C1-1900WAC-P

1630W

1980W

2160W

2160W

2160W

C9300-48H

PWR-C1-1900WAC-P

1622W

1972W

2337W

2722W

2880W

 

Model

Default power supply

Available PoE power

With 350W Secondary PS

With 715W Secondary PS

With 1100W Secondary PS

C9300X-48TX

PWR-C1-715WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300X-48HX

PWR-C1-1100WAC-P

590W

940

1305

1690

C9300X-48HXN

PWR-C1-1100WAC-P

690W

1040

1405

1790

C9300X-24HX

PWR-C1-1100WAC-P

735W

1085

1450

1835

C9300X-12Y

PWR-C1-715WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300X-24Y

PWR-C1-715WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300-24T

PWR-C1-350WAC***

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300-48T

PWR-C1-350WAC***

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300-24P

PWR-C1-715WAC***

445W

720W*

720W*

720W*

C9300-48P

PWR-C1-715WAC***

437W

787W

1152W

1440W*

C9300-24U

PWR-C1-1100WAC

830W

1180W

1440W*

1440W*

C9300-48U

PWR-C1-1100WAC

822W

1172W

1537W

1800W**

C9300-24UX

PWR-C1-1100WAC-P

560W

910W

1275W

1440W*

C9300-48UXM

PWR-C1-1100WAC-P

490W

840W

1205W

1590W

C9300-48UN

PWR-C1-1100WAC-P

645W

995W

1360W

1745W

C9300-24UB

PWR-C1-1100WAC

830W

1180W

1440W*

1440W*

C9300-24UXB

PWR-C1-1100WAC-P

560W

910W

1275W

1440W*

C9300-48UB

PWR-C1-1100WAC

822W

1172W

1537W

1800W**

C9300-24S

PWR-C1-715WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300-48S

PWR-C1-715WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-24T-4G

PWR-C1-350WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-24T-4X

PWR-C1-350WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-48T-4G

PWR-C1-350WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-48T-4X

PWR-C1-350WAC-P

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-24P-4G

PWR-C1-715WAC-P

505W

720W*

720W*

720W*

C9300L-24P-4X

PWR-C1-715WAC-P

505W

720W*

720W*

720W*

C9300L-48P-4G

PWR-C1-715WAC-P***

505W

855W

1220W

1440W*

C9300L-48P-4X

PWR-C1-715WAC-P***

505W

855W

1220W

1440W*

C9300L-48PF-4G

PWR-C1-1100WAC-P

890W

1240W

1440W

1440W*

C9300L-48PF-4X

PWR-C1-1100WAC-P

890W

1240W

1440W

1440W*

C9300L-24UXG-4X

PWR-C1-1100WAC-P

880W

1230W

1440W

1440W*

C9300L-24UXG-2Q

PWR-C1-1100WAC-P

722W

1072W

1440W

1440W*

C9300L-48UXG-4X

PWR-C1-1100WAC-P***

675W

1025W

1390W

1775W

C9300L-48UXG-2Q

PWR-C1-1100WAC-P***

675W

1025W

1390W

1775W

* Limited by port number and port rating (e.g. 24 PoE+ 30W ports = 720W)
** Limited by design
*** Upgrade options for 715W and 1100W PSU are available

Stacking

Cisco Catalyst 9300 Series switch models are designed for stacking switches as a single virtual switch, enabling customers to have a single management plane and control plane for up to 448 access ports.

Cisco Catalyst 9300 Series modular uplink models stack (C9300/X SKUs) and fixed uplink models stack (C9300L SKUs)

Lists the supported stacking options.

Supported stacking options

Model

Stacking support

Stacking bandwidth support

Optional Stacking hardware

Number of members

Supported stack members

C9300X SKUs

StackWise-1T

1 Tbps

StackWise cable

8

Stacks with other Catalyst 9300X models at StackWise-1T speeds with same license level

Stacks with C9300 SKUs at StackWise-480 speeds with same license level

C9300 SKUs

StackWise®-480

480 Gbps

StackWise Cable

8

Other C9300 SKUs with same license level

C9300 higher scale SKUs only stack with other like higher scale models

C9300L SKUs

StackWise-320

320 Gbps

C9300L-STACK-KIT

8

Other C9300L SKUs with same license level

Mixed stacking between Catalyst 9300X and Catalyst 9300 models are supported at StackWise-480 speeds.

Mixed stacking between Catalyst 9300 and Catalyst 9300X and Catalyst 9300 higher scale models (C9300-24UB, C9300-24UXB, C9300-48UB) is not supported. You cannot stack fixed uplink models (C9300L SKUs) with modular uplink models (C9300 SKUs) or other Catalyst switches, e.g. Cisco Catalyst 3850 and 3650 Series. Any combination of Catalyst 9300 models can form a stack. Separately, any combination of Catalyst 9300L models can form a stack.

Catalyst 9300 higher scale SKUs (C9300-24UB, C9300-24UXB, C9300-48UB) need to be stacked with other higher scale models.

StackWise cables that are available to configure stacking with Catalyst 9300 Series modular uplink models (C9300X and C9300 SKUs) come in lengths of 0.5m, 1m and 3m.

The optional StackWise-320 kit for Catalyst 9300 Series fixed uplink models (C9300L SKUs) consists of two stack adapters and a stacking cable. The default stacking cable is 0.5 m, but options of 1m and 3m are also available. Table 6 lists the stacking accessories.

Stacking accessories

Model

Description

STACK-T1-50CM

Data stack 50 cm (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

STACK-T1-1M

Data stack 1m (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

STACK-T1-3M

Data stack 3m (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

C9300L-STACK-KIT

Stack kit for C9300L SKUs only: Two data stack adapters and one data stack cable

STACK-T3-50CM

Data stack 50cm cable (default cable with C9300L Stack Kit)

STACK-T3-1M

Data stack 1m cable (cable option with C9300L Stack Kit)

STACK T3-3M

Data stack 3m cable (cable option with C9300L Stack Kit)

 

Cisco Catalyst 9300 Series fixed uplink models with optional stack kit

Fan

Cisco Catalyst 9300 Series switches also come with three field-replaceable fans and support (N+1) redundancy. Table 7 lists the fan module part number.

Fan modules

Model

Description

FAN-T2=

Fan module

Performance specifications

Description

Catalyst 9300X modular uplink models

Catalyst 9300 modular uplink models

Catalyst 9300 higher scale, models

Catalyst 9300L fixed uplinkmodels

Total number of MAC addresses

32,000

32,000

64,000

32,000

Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes)

39,000 (24,000 direct routes and 15,000 indirect routes)

32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes)

112,000 (48,000 direct routes and 64,000 indirect routes)

32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes)

IPv6 routing entries

19,500

16,000

56,000

16,000

Multicast routing scale

8,000

8,000

16,000

8,000

QoS scale entries

4,000

5,120

18,000

5,120

ACL scale entries

8,000

5,120

18,000

5,120

Packet buffer per SKU

16 MB buffer for 48-port 5G Multigigabit, 24-port 10G Multigigabit and 12-port Fiber

32 MB buffer for 48-port 10G Multigigabit and 24-port Fiber

16 MB buffer for 24- or 48-port Gigabit Ethernet models

32 MB buffer for 24 and 48-port Multigigabit

32 MB buffer for 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

64 MB buffer for 24-port Multigigabit model (24UXB)

16 MB buffer for 24 and 48 port Gigabit Ethernet models

FNF entries

64,000 flows on 48-port 5G Multigigabit and 24-port 10G Multigigabit and 12-port Fiber128,000 flows on 48-port 10G Multigigabit and 24-port Fiber

64,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

128,000 flows on 24-port Multigigabit

128,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

256,000 flows on 24-port Multigigabit

64,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

DRAM

16 GB

8 GB

8 GB

8 GB

Flash

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท Switch / Hub
Model Catalyst 9300
Switch Type LAN Core and Distribution Switches
Switch Layer 3
License / Features Network Essentials
10/100 Ethernet Down-link Ports ไม่
10/100/1000 Ethernet Down-link Ports 24 Port
SFP 10/100 Down-Links ไม่
SFP 1G Down-Links ไม่
SFP+ Down-Links ไม่
SFP / SFP+ Down-Links ไม่
Uplink Interfaces ไม่ใช่
Switching capacity ไม่
Redundant Power Supply Support
Stack Support
Stacking Bandwidth 480 Gbps
PoE Support ไม่
Available PoE Power ไม่
PoE+ 30W (IEEE 802.3at) Ports ไม่
PoE 15.4W (IEEE 802.3af) Ports ไม่
รีวิวสินค้า
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว: Cisco Catalyst 9300 | C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Essentials
คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
บริการ
ราคา