เครื่องคอมใช้ COM port อะไรตั้งค่า Cisco

วัตถุประสงค์

  1. ตรวจสอบหมายเลข COM port ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอน

ตัวอย่าง ใช้เป็น Win 10 Pro และใช้ USB to Serial

Cisco Serial Port Setup: Bits per sec: 9600, Data bits: 8, Parity: none, Stop bits: 1, Flow control: none

 

สรุป: คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ใช้ COM3

One thought on “เครื่องคอมใช้ COM port อะไรตั้งค่า Cisco”