มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)

Cisco Catalyst 9300 | C9300-NM-2Q Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module

SKU: C9300-NM-2Q
Band: Cisco
Type: Network Modules
Model: Catalyst 9300
Part Number: C9300-NM-2Q
Features: Cisco
Detail:
C9300-NM-2Q | Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module
฿65,190.00 Exclude VAT.
Cisco
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด

Platform details

Switch models and configurations

Models

FRU Power Supply

FRU Fans

Modular Uplinks

Stacking Bandwidth Support

Cisco StackPower

Catalyst 9800 Embedded WLC

SD-Access Support

C9300X SKUs

1 Tbps

 (StackPower+)

Yes (200 APs)

Yes (256 Virtual Networks)

C9300 SKUs

480 Gbps

 (StackPower)

Yes (200 APs)

Yes (256 Virtual Networks)

C9300L SKUs

320 Gbps

Yes (50 APs)

Yes (256 Virtual Networks)

The Cisco Catalyst 9300 Series is made up of eighteen modular uplink switch models and fourteen fixed uplink switch models.

Cisco Catalyst 9300 Series switches

Cisco Catalyst 9300 Series switch configurations

Model

Total 10/100/1000, Multigigabit copper or SFP Fiber

Uplink Configuration

Default AC power supply

Modular uplink models

C9300-24T

24 Data

Modular Uplinks

350W AC

C9300-48T

48 Data

Modular Uplinks

350W AC

C9300-24P

24 POE+

Modular Uplinks

715W AC

C9300-48P

48 POE+

Modular Uplinks

715W AC

C9300-24U

24 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48U

48 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UX

24 Multigigabit Cisco UPOE
(100M/1G/2.5G/5G/10Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UXM

48 Cisco UPOE 36x 100M/1G/2.5G + 12x Multigigabit (100M/1G/2.5G/5G/10Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UN

48 5Gbps UPOE ports (100M/1G/2.5G/5Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UB

24 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UXB

24 Multigigabit Cisco UPOE (100M/1G/2.5G/5G/10Gbps)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UB

48 Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24H

24 Cisco UPOE+

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48H

48 Cisco UPOE+

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24S

24 1G SFP

Modular Uplinks

715W AC

C9300-48S

48 1G SFP

Modular Uplinks

715W AC

C9300X-12Y

12 1G/10G/25G SFP28

Modular Uplinks

715W AC

C9300X-24Y

24 1G/10G/25G SFP28

Modular Uplinks

715W AC

Fixed uplink models

C9300L-24T-4G

24 Data

4x 1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-24T-4X

24 Data

4x 10G fixed uplinks

350W AC

C9300L-48T-4G

48 Data

4x 1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-48T-4X

48 Data

4x 10G fixed uplinks

350W AC

C9300L-24P-4G

24 PoE+

4x 1G fixed uplinks

715WAC

C9300L-24P-4X

24 PoE+

4x 10G fixed uplinks

715WAC

C9300L-48P-4G

48 PoE+

4x 1G fixed uplinks

715WAC

C9300L-48P-4X

48 PoE+

4x 10G fixed uplinks

715WAC

C9300L-48PF-4G

48 PoE+

4x 1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48PF-4X

48 PoE+

4x 10G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-24UXG-4X

24 Cisco UPOE 8 Multigigabit (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G

4x 10G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-24UXG-2Q

24 Cisco UPOE 8 Multigigabit (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G

2x 40G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48UXG-4X

48 Cisco UPOE 12 Multigigabit (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G

4x 10G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48UXG-2Q

48 Cisco UPOE 12 Multigigabit (100M/1G/2.5G/5G/10G) + 36x 10M/100M/1G

2x 40G fixed uplinks

1100W AC

     

     Cisco Catalyst 9300 Series switches (C9300 SKUs) support optional network modules for uplink ports (Figure 2). These field-replaceable network modules with 25G and 40G speeds in the Cisco Catalyst 9300 Series enable greater architectural flexibility and infrastructure investment protection by allowing a nondisruptive migration from 10G to 25G and beyond. The default switch configuration does not include the network module. When you purchase the switch

Network module numbers and descriptions

Network module

Description

C9300-NM-4G

Catalyst 9300 Series 4x 1G Network Module

C9300-NM-4M

Catalyst 9300 Series 4x Multigigabit Network Module

C9300-NM-8X

Catalyst 9300 Series 8x 10G Network Module

C9300-NM-2Q

Catalyst 9300 Series 2x 40G Network Module

C9300-NM-2Y

Catalyst 9300 Series 2x 25G Network Module

C9300X-NM-8Y

Catalyst 9300 Series 8x 1G/10G/25G Network Module

C9300X-NM-2C

Catalyst 9300 Series 2x 40G/100G Network Module

Power supplies

Cisco Catalyst 9300 Series switches support dual redundant power supplies. The switches ship with one power supply by default, and the second power supply can be purchased when the switch is ordered or at a later time. If only one power supply is installed, it should always be in power supply bay #1. The switches also ship with three field-replaceable fans.

Cisco Catalyst 9300 Series Dual Redundant power supplies

Power supply models

Model

Primary power supply

Available PoE power

With 350W Secondary PS

With 715W Secondary PS

With 1100W Secondary PS

With 1900W Secondary PS

C9300-24H

PWR-C1-1100WAC-P

830W

1180W

1545W*

1930W*

2160W

C9300-48H

PWR-C1-1100WAC-P

822W

1172W

1537W

1922W*

2722W

C9300-24H

PWR-C1-1900WAC-P

1630W

1980W

2160W

2160W

2160W

C9300-48H

PWR-C1-1900WAC-P

1622W

1972W

2337W

2722W

2880W

 

Model

Default power supply

Available PoE power

With 350W Secondary PS

With 715W Secondary PS

With 1100W Secondary PS

C9300-24T

PWR-C1-350WAC***

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300-48T

PWR-C1-350WAC***

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300-24P

PWR-C1-715WAC***

445W

720W*

720W*

720W*

C9300-48P

PWR-C1-715WAC***

437W

787W

1152W

1440W*

C9300-24U

PWR-C1-1100WAC

830W

1180W

1440W*

1440W*

C9300-48U

PWR-C1-1100WAC

822W

1172W

1537W

1800W**

C9300-24UX

PWR-C1-1100WAC-P

560W

910W

1275W

1440W*

C9300-48UXM

PWR-C1-1100WAC-P

490W

840W

1205W

1590W

C9300-48UN

PWR-C1-1100WAC-P

645W

995W

1360W

1745W

C9300-24UB

PWR-C1-1100WAC

830W

1180W

1440W*

1440W*

C9300-24UXB

PWR-C1-1100WAC-P

560W

910W

1275W

1440W*

C9300-48UB

PWR-C1-1100WAC

822W

1172W

1537W

1800W**

C9300-24S

PWR-C1-715WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300-48S

PWR-C1-715WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300X-12Y

PWR-C1-715WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300X-24Y

PWR-C1-715WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-24T-4G

PWR-C1-350WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-24T-4X

PWR-C1-350WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-48T-4G

PWR-C1-350WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-48T-4X

PWR-C1-350WAC-P

n/a

n/a

n/a

n/a

C9300L-24P-4G

PWR-C1-715WAC-P

505W

720W*

720W*

720W*

C9300L-24P-4X

PWR-C1-715WAC-P

505W

720W*

720W*

720W*

C9300L-48P-4G

PWR-C1-715WAC-P***

505W

855W

1220W

1440W*

C9300L-48P-4X

PWR-C1-715WAC-P***

505W

855W

1220W

1440W*

C9300L-48PF-4G

PWR-C1-1100WAC-P

890W

1240W

1440W

1440W*

C9300L-48PF-4X

PWR-C1-1100WAC-P

890W

1240W

1440W

1440W*

C9300L-24UXG-4X

PWR-C1-1100WAC-P

880W

1230W

1440W

1440W*

C9300L-24UXG-2Q

PWR-C1-1100WAC-P

722W

1072W

1440W

1440W*

C9300L-48UXG-4X

PWR-C1-1100WAC-P***

675W

1025W

1390W

1775W

C9300L-48UXG-2Q

PWR-C1-1100WAC-P***

675W

1025W

1390W

1775W

* Limited by port number and port rating (e.g. 24 PoE+ 30W ports = 720W)
** Limited by design
*** Upgrade options for 715W and 1100W PSU are available

Stacking

Cisco Catalyst 9300 Series switch models are designed for stacking switches as a single virtual switch, enabling customers to have a single management plane and control plane for up to 448 access ports.

Cisco Catalyst 9300 Series modular uplink models stack (C9300/X SKUs) and fixed uplink models stack (C9300L SKUs)

Supported stacking options

Model

Stacking support

Stacking bandwidth support

Optional Stacking hardware

Number of members

Supported stack members

C9300X SKUs

StackWise-1T

1 Tbps

StackWise cable

8

Stacks with other C9300X SKUs at StackWise-1T speeds with same license level

Stacks with C9300 SKUs at StackWise-480 speeds with same license level

C9300 SKUs

StackWise®-480

480 Gbps

StackWise Cable

8

Other C9300 SKUs with same license level

C9300 higher scale SKUs only stack with other like higher scale models

C9300L SKUs

StackWise-320

320 Gbps

C9300L-STACK-KIT

8

Other C9300L SKUs with same license level

Mixed stacking between C9300X and C9300 SKUs are supported at StackWise-480 speeds.

Mixed stacking between 9300/9300X and 9300 higher/increased scale platforms is not supported. You cannot stack fixed uplink models (C9300L SKUs) with modular uplink models (C9300 SKUs) or other Catalyst switches, e.g. Cisco Catalyst 3850 and 3650 Series. Any combination of C9300 models can form a stack. Separately, any combination of C9300L models can form a stack.

Catalyst 9300 higher scale SKUs (C9300-24UB, C9300-24UXB, C9300-48UB) need to be stacked with other higher scale models.

StackWise cables that are available to configure stacking with Catalyst 9300 Series modular uplink models (C9300 SKUs) come in lengths of 0.5m, 1m and 3m.

The optional StackWise-320 kit for Catalyst 9300 Series fixed uplink models (C9300L SKUs) consists of two stack adapters and a stacking cable. The default stacking cable is 0.5 m, but options of 1m and 3m are also available.

Stacking accessories

Model

Description

STACK-T1-50CM

Data stack 50 cm (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

STACK-T1-1M

Data stack 1m (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

STACK-T1-3M

Data stack 3m (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

C9300L-STACK-KIT

Stack kit for C9300L SKUs only: Two data stack adapters and one data stack cable

STACK-T3-50CM

Data stack 50cm cable (default cable with C9300L Stack Kit)

STACK-T3-1M

Data stack 1m cable (cable option with C9300L Stack Kit)

STACK T3-3M

Data stack 3m cable (cable option with C9300L Stack Kit)

Fan modules

Model

Description

FAN-T2=

Fan module

Performance specifications

Description

C9300X modular uplink SKUs

C9300 modular uplink SKUs

C9300 higher scale, modular uplink SKUs

C9300L fixed uplink SKUs

Total number of MAC addresses

32,000

32,000

64,000

32,000

Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes)

39,000 (24,000 direct routes and 15,000 indirect routes)

32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes)

112,000 (48,000 direct routes and 64,000 indirect routes)

32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes)

IPv6 routing entries

19,500

16,000

56,000

16,000

Multicast routing scale

8,000

8,000

16,000

8,000

QoS scale entries

4,000

5,120

18,000

5,120

ACL scale entries

5,000

5,120

18,000

5,120

Packet buffer per SKU

16 MB buffer for C9300X-12Y

32 MB buffer for C9300X-24Y

16 MB buffer for 24- or 48-port Gigabit Ethernet models

32 MB buffer for 24 and 48-port Multigigabit

32 MB buffer for 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

64 MB buffer for 24-port Multigigabit model (24UXB)

16 MB buffer for 24 and 48 port Gigabit Ethernet models

FNF entries

64,000 flows on C9300X-12Y

128,000 flows on C9300X-24Y

64,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

128,000 flows on 24-port Multigigabit

128,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

256,000 flows on 24-port Multigigabit

64,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

DRAM

16 GB

8 GB

8 GB

8 GB

Flash

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

VLAN IDs

4094

4094

4094

4094

Total Switched Virtual Interfaces (SVIs)

1000

1000

1000

1000

Jumbo frames

9198 bytes

9198 bytes

9198 bytes

9198 bytes

Total routed ports per Catalyst 9300 Series stack

448

448

448

416

Bandwidth specifications

SKU

Switching capacity

Switching capacity with stacking

Forwarding rate

Forwarding rate with stacking

C9300-24T

208 Gbps

688 Gbps

154.76 Mpps

511.90 Mpps

C9300-48T

256 Gbps

736 Gbps

190.47 Mpps

547.62 Mpps

C9300-24P

208 Gbps

688 Gbps

154.76 Mpps

511.90 Mpps

C9300-48P

256 Gbps

736 Gbps

190.47 Mpps

547.62 Mpps

C9300-24U

208 Gbps

688 Gbps

154.76 Mpps

511.90 Mpps

C9300-48U

256 Gbps

736 Gbps

190.48 Mpps

547.62 Mpps

C9300-24UX

640 Gbps

1120 Gbps

476.19 Mpps

833.33 Mpps

C9300-48UXM

580 Gbps

1060 Gbps

431.54 Mpps

788.69 Mpps

C9300-48UN

640 Gbps

1120 Gbps

476.19 Mpps

833.33 Mpps

C9300-24UB

208 Gbps

688 Gbps

154.76 Mpps

511.90 Mpps

C9300-48UB

256 Gbps

736 Gbps

190.48 Mpps

547.62 Mpps

C9300-24UXB

640 Gbps

1120 Gbps

476.19 Mpps

833.33 Mpps

C9300-24H

208 Gbps

688 Gbps

154.76 Mpps

511.90 Mpps

C9300-48H

256 Gbps

736 Gbps

190.48 Mpps

547.62 Mpps

C9300-24S

208 Gbps

688 Gbps

154.76 Mpps

511.90 Mpps

C9300-48S

256 Gbps

736 Gbps

190.47 Mpps

547.62 Mpps

C9300X-12Y

1,000 Gbps

2,000 Gbps

744.04 Mpps

1488 Mpps

C9300X-24Y

2,000 Gbps

3,000 Gbps

1488 Mpps

2232 Mpps

C9300L-24T-4G

56 Gbps

376 Gbps

41.66 Mpps

279.76 Mpps

C9300L-24T-4X

128 Gbps

448 Gbps

95.23 Mpps

333.33 Mpps

C9300L-48T-4G

104 Gbps

424 Gbps

77.38 Mpps

315.48 Mpps

C9300L-48T-4X

176 Gbps

496 Gbps

130.95 Mpps

369.05 Mpps

C9300L-24P-4G

56 Gbps

376 Gbps

41.66 Mpps

279.76 Mpps

C9300L-24P-4X

128 Gbps

448 Gbps

95.23 Mpps

333.33 Mpps

C9300L-48P-4G

104 Gbps

424 Gbps

77.38 Mpps

315.48 Mpps

C9300L-48P-4X

176 Gbps

496 Gbps

130.95 Mpps

369.05 Mpps

C9300L-48PF-4G

104 Gbps

424 Gbps

77.38 Mpps

315.48 Mpps

C9300L-48PF-4X

176 Gbps

496 Gbps

130.95 Mpps

369.05 Mpps

C9300L-24UXG-4X

272 Gbps

592 Gbps

202.38 Mpps

440.47 Mpps

C9300L-24UXG-2Q

352 Gbps

672 Gbps

261.90 Mpps

500.00 Mpps

C9300L-48UXG-4X

392 Gbps

712 Gbps

291.66 Mpps

529.76 Mpps

C9300L-48UXG-2Q

472 Gbps

792 Gbps

351.19 Mpps

589.28 Mpps

All models are at wire-speed nonblocking performance for both IPv4 and IPv6. The forwarding rates in the table above are measured with 64 byte IPv4 packet sizes.

Power supply requirements for Catalyst 9300 Series modular uplink PoE/PoE+ models (C9300-xxP SKUs)

24-port PoE switch

48-port PoE switch

PoE on all ports (15.4W per port)

1 PWR-C1-715WAC/PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

1 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P or 2 PWR-C1-715WAC/PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

PoE+ on all ports (30W per port)

1 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P or 2 PWR-C1-715WAC/PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

2 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P or 1 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P and 1 PWR-C1-715WAC/PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

Power supply requirements for Catalyst 9300 Series UPOE models (C9300-xxU/UB/UXM/UN, C9300L-xxUXG-xx SKUs)

 

24-port Cisco UPOE switch

48-port Cisco UPOE switch

48 and 24-port Multigigabit Cisco UPOE switch*

Cisco UPOE (60W per port) & IEEE 802.3bt type3 on all ports (24-port switch) or up to 30 ports (48-port switch)

1 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P and 1 PWR-C1-715WAC/PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

2 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P

2 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P

Power supply requirements for Catalyst 9300 Series UPOE+ models (C9300-xxH SKUs)

 

24-port Cisco UPOE+ switch

48-port Cisco UPOE+ switch

Cisco UPOE+ (90W per port) & IEEE 802.3bt type4 on 21 ports (24-port and 48-port switch)

1 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P and 1 PWR-C1-715WAC/PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

2 PWR-C1-1100WAC/PWR-C1-1100WAC-P or 2 PWR-C1-1900WAC-P

Power supply requirements for Catalyst 9300 Series fixed uplink PoE/PoE+ models (C9300L-xxP SKUs)

24-port PoE switch

48-port PoE switch

PoE on all ports (15.4W per port)

1 PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

1 PWR-C1-1100WAC-P or 2 PWR-C1-715WAC-P

PoE+ on all ports (30W per port)

1 PWR-C1-1100WAC-P or 2 PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

2 PWR-C1-1100WAC-P or 1 PWR-C1-1100WAC-P and 1 PWR-C1-715WAC-P/PWR-C1-715WDC

Licensing combinations

Cisco DNA Essentials

Cisco DNA Advantage

Cisco DNA Premier

Network Essentials

Yes**

Yes**

Yes**

Network Advantage

No*

Yes

Yes

*At the time of Cisco DNA license renewal, the Cisco DNA Essentials license can be purchased to be used with Network Advantage
** Network Advantage is inclusive of Network Essentials features.

Network Essentials and Advantage package features

Features

Network Essentials

Network Advantage

Switch fundamentals
Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes)), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO

Advanced switch capabilities and scale
BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM-BIDIR,* IP SLA, OSPF

Network segmentation
VRF, VXLAN, TrustSec, SGT, MPLS, mVPN

Automation
NETCONF, RESTCONF, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python)

Telemetry and visibility
Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN

High availability and resiliency
Nonstop Forwarding (NSF), Graceful Insertion and Removal (GIR), Extended Fast Software Upgrade (xFSU), Software Patching (CLI Based)

IOT integration
AVB, PTP, CoAP

Security
MACsec-256

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท Network Modules
Model Catalyst 9300
Switch Type ไม่
Switch Layer ไม่
License / Features Cisco
10/100 Ethernet Down-link Ports ไม่
10/100/1000 Ethernet Down-link Ports ไม่
SFP 10/100 Down-Links ไม่
SFP 1G Down-Links ไม่
SFP+ Down-Links ไม่
SFP / SFP+ Down-Links ไม่
Uplink Interfaces ไม่ใช่
Switching capacity ไม่
Redundant Power Supply ไม่
Stack ไม่
Stacking Bandwidth ไม่
PoE Support ไม่
Available PoE Power ไม่
PoE+ 30W (IEEE 802.3at) Ports ไม่
PoE 15.4W (IEEE 802.3af) Ports ไม่
รีวิวสินค้า
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว: Cisco Catalyst 9300 | C9300-NM-2Q Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module
คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
บริการ
ราคา