สถานะไฟ LED Cisco Wireless Access Point 2702, 3702

การทำงาน สถานะไฟ LED ความหมาย วิธีแก้ปัญหา
ขณะกำลังบูท (หลังจากจ่ายไฟ) "ไฟสีเขียว" กะพริบ ทดสอบ Hardware ต่างๆของ AP
กำลัง Boot Cisco IOS Software
สถานะการทำงานปกติ (หลัง Boot) "ไฟสีเขียว" ติดค้าง ทำงานปกติ ไม่มีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อ
"ไฟสีน้ำเงิน" ติดค้าง ทำงานปกติ มีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อ
ขณะทำงานปกติและมีไฟแจ้งเตือน "ไฟสีน้ำเงิน" กระพริบ กำลัง Upgrade/Update IOS Software
"ไฟสีเขียว" "ไฟสีแดง" "ไฟดับ" ติดตามลำดับ กำลังค้นหา Cisco WLC หรือกำลัง Join WLC
"ไฟสีน้ำเงิน" "ไฟสีเขียว" "ไฟสีแดง" ติดตามลำดับ เมื่อใช้คำสั่ง Access Point Locationจาก WLC
"ไฟสีแดง" กระพริบ ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
"ไฟสีแดง" ค้าง ไฟล์ Cisco IOS Software ชำรุด หรือ ค้าง ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่หากยังทำงานไม่ได้ให้ Recover Cisco IOS Software
"ไฟสีน้ำเงิน" "ไฟสีเขียว" "ไฟสีแดง" "ไฟดับ" ติดตามลำดับ ไฟเลี้ยงไม่พอ ตรวจสอบ PoE Switch หรือ Power Injector หรือ Power Adapter
แจ้งเตือนเกี่ยวกับ Boot Loader หลังจากกดปุ่ม "MODE" "ไฟสีน้ำเงิน" กระพริบ Access point กำลัง Recovery Configuration  (กดปุ่ม "Mode" ค้างไว้ 2-3 วินาที
"ไฟสีแดง" ติดค้าง เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่ได้ หรือ IOS Image recovery (กดปุ่ม "MODE" ค้างไว้ 20-30 วินาที Recover Cisco IOS Software
"ไฟสีเขียว" กระพริบ กำลัง Recovery IOS
Boot loader มีปัญหา (ขณะกำลัง Boot) "ไฟสีแดง" ติดค้าง ทดสอบ DRAM Memory ไม่ผ่าน ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
"ไฟสีแดง" และ "ไฟสีเขียว" กระพริบสลับกัน  FLASH ชำรุด ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
"ไฟสีแดง" ติดค้างและดับไปเรื่อยๆ Ethernet failure ขณะกำลัง recovery  IOS Recover Cisco IOS Software
ไม่พบ Image ไฟล์ Recover Cisco IOS Software
Boot ไม่สำเร็จ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า