Fix IP ตาม MAC address บน DHCP server cisco layer3 switch

วัตถุประสงค์

 1. ให้ Computer หรือ Printer รับ IP Address จาก DHCP Server บน Cisco Layer3 Switch แต่ต้องการให้ IP ที่ได้รับสุ่มไปเรื่อยๆ

 

ตัวอย่าง

 1. ลูกค้าต้องการให้ตั้งค่า switch เครื่องใหม่ให้จ่าย IP address ในระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ตั้งค่า DHCP Server   ขั้นตอนคลิก ที่นี่
  2. ตั้งค่าให้ข้ามหรือไม่จ่าย IP Address เป็นบางเบอร์  ขั้นตอนคลิก ที่นี่
  3. ตั้งค่าให้ Access Point 2802i-s-k9 ได้รับ IP Address 192.168.0.99 /24 ทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. Network Diagram (แนะนำ)
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์
 3. สาย LAN
 4. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch, router, access point)
 5. Username และ Password

ขั้นตอน

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days

 

วิธีการ

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days