ตั้งค่า Cisco switch POE ให้จ่ายไฟ(Watt) ตามที่เรากำหนดเอง

วัตถุประสงค์

 1. ตั้งค่าให้ cisco poe switch จ่ายไฟจำนวน Watt ที่กำหนดเองในแต่ละช่อง

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch, router, access point)
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

 1. Port Management -> PoE -> Properties
  1. Power Mode: เลือก Port Limit
 2. Port Management -> PoE -> Settings
  1. Administrative Power Allocation: กำลังไฟที่ต้องการจ่ายออกไปหน่วยเป็น mW ตัวอย่าง Access point ต้องการ 30W จะเท่ากับ 30000mW