ดูยังไงว่า Cisco switch POE จ่ายไฟไปแล้วที่เท่าไร

วัตถุประสงค์

  1. ตรวจสอบว่า Cisco POE switch จ่ายไฟไปแล้วเท่าไร และยังสามารถจ่ายได้อีกเท่าไร (in Watt)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. Network Diagram (แนะนำ)
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์
  3. สาย LAN
  4. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch, router, access point)
  5. Username และ Password

ขั้นตอน

  1. ที่เมนูหลัก เลือก Port Management -> PoE -> Properties

Power Mode: กำหนดรูปแบบการจ่ายไฟ

Class Limit กำหนดโดย Class (เช่น class 1 -> 4w, class 2 -> 7w, class 3 -> 15.4w, class 4 -> 30w)

Port Limit กำหนดให้แต่ละ port จ่ายไฟได้ไม่เกิน ...watt

Nominal Power: กำลังไฟทั้งหมดที่มี ซึ่งแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากัน ตัวอย่าง SG350-10P จ่ายได้ 128w

Consumed Power: ไฟที่จ่ายไปแล้ว 14w

Available Power: เหลือไฟที่จ่ายได้อีก 114w (Nominal Power - Consumed Power = Available Power :  128w - 14w = 114w)