ใส่ DNS ให้ Cisco SMB switch

วัตถุประสงค์

 1. ตั้งค่า DNS ให้ Cisco switch เพื่อให้ switch สามารถ resolve name (lookup) จากชื่อได้

 

ตัวอย่าง

 1. ลูกค้าต้องการให้ตั้งค่า DNS ให้ cisco switch เครื่องใหม่ โดยที่  DNS server ของลูกค้าคือ 192.168.0.10

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch, router, access point)
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

 1. ที่เมนูหลัก IP Configuration -> DNS -> DNS Settings
  1. Server Definition:
   1. Disabled: เปิดไม่ใช้งาน DNS
   2. By IP Address: ใส่ IP Address ของ DNS Server (ตัวอย่าง 192.168.0.10)
  2. Default Domain Name: ใส่ชื่อ Domain ภายใน (ตัวอย่าง thaiitstore.com)