วิธีทำ Port channel (Ether-Channel, Link-Aggregation) Cisco switch Layer2

วัตถุประสงค์

  1. ตั้งค่า Port channel (Ether-Channel, Link-Aggregation) ให้ Cisco switch Layer2

 

ตัวอย่าง

  1. ลูกค้าต้องการให้ทำ Port Channel ระหว่าง Cisco Switch สองเครื่องเพื่อเป็น Up-link โดยใช้ Port GE25 และ GE26 (UTP CAT6)
  2. หากสายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งขาดหรือชำรุดระบบยังทำงานต่อไปได้
  3. ตั้งค่า Up-link ให้เป็น Trunk และ Allow ทุกๆ VLAN

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์
  2. สาย LAN
  3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch)
  4. Username และ Password
  5. Network Diagram (แนะนำ)

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer2 Switch Pro. Configuration Content 30 Days

 

วิธีการ

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer2 Switch Pro. Configuration Content 30 Days