วิธีตั้งค่า Jumbo frame cisco layer2 switch สำหรับ MS Windows

วัตถุประสงค์

Jumbo frame จำเป็นต้องตั้งค่ากับทุกๆอุปกรณ์ระหว่างต้นทาง ถึงปลายทาง

  1. ตั้งค่า Jumbo frame ให้ Cisco Switch Layer2 (SG220, SG250)
  2. ตั้งค่า Jumbo frame ให้ MS Windows (Server และ Workstaion)

 

ตัวอย่าง

  1. ลูกค้าต้องการให้ตั้งค่า Jumbo frame บน Cisco switch ตัวใหม่หรือตัวเดิม

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์
  2. สาย LAN
  3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch)
  4. Username และ Password
  5. Network Diagram (แนะนำ)

วิธีการ

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer2 Switch Pro. Configuration Content 30 Days