เปลี่ยน Cisco switch Interface Layer2 ให้เป็น Interface Layer3

วัตถุประสงค์

 1. เปลี่ยน Cisco switch Interface Layer 2 ให้เป็น Cisco switch Interface Layer 3
 2. เพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานบน Layer 3

 

ตัวอย่าง 1

 1. ลูกค้าต้องการให้เชื่อมต่อ cisco switch L3 เครื่องใหม่กับ cisco router เดิมที่มีอยู่แบบ Layer 3 to Layer 3 interface
  1. ที่ Cisco switch layer3 กำหนดให้เป็น port GE4

ตัวอย่าง 2

 1. ลูกค้าต้องการให้เชื่อมต่อ cisco switch L3 เครื่องใหม่กับcisco switch L3 เดิมที่มีอยู่แบบ Layer 3 to Layer 3 interface
  1. ที่ Cisco switch layer3 กำหนดให้เป็น port GE4

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch)
 4. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco router)
 5. Port ที่เชื่อมต่อระหว่าง switch กับ router
 6. Username และ Password
 7. Network Diagram (แนะนำ)

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days

 

วิธีการ

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days