วิธีทำ Routing ระหว่าง Interface VLAN Cisco Layer3 Switch

วัตถุประสงค์

  1. ทำให้ VLAN แต่ละ VLAN เชื่อมต่อกันได้ (คุยกันได้ หรือมองเห็นกันได้)
  2. แก้ปัญหาการสร้าง Interface VLAN แล้ว Ping กันไม่เจอ, ใช้งาน Server ไม่ได้, Network ไม่ถึงกัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์
  2. สาย LAN
  3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch)
  4. Username และ Password
  5. Network Diagram (แนะนำ)

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days

 

วิธีการ

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days