วิธีสร้าง Interface VLAN ใน Cisco Layer3 switch เพื่อเป็น Gateway ให้ VLAN

วัตถุประสงค์

 1. สร้าง Interface VLAN เพื่อเป็น Gateway ให้ Client ใน VLAN นั้นๆ
 2. เพื่อแยก Network ออกเป็นส่วนๆ

 

ตัวอย่าง 1

 1. ลูกค้าต้องการให้ Config cisco layer3 switch เครื่องใหม่เพื่อให้เป็น Gateway ดั้งนี้
  1. Interface VLAN 104 ให้ IP address เป็น 10.0.104.254 /24

ตัวอย่าง 2

 1. ลุกค้าต้องการให้สร้าง VLAN ใหม่สำหรับอาคาร 1 ชั้น 4 และกำหนด IP address เป็น 10.0.104.254 /24

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch)
 4. Username และ Password
 5. Network Diagram (แนะนำ)

ขั้นตอน

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days

 

วิธีการ

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days