ตั้งค่า DHCP Server บน Cisco Layer3 switch SMB

วัตถุประสงค์

 1. สร้าง DHCP Server บน Cisco Layer3 switch เพื่อจ่าย IP Address ให้เครื่อง Client ใน VLAN

 

ตัวอย่าง

 1. ลูกค้าต้องการให้ Switch ตัวใหม่จ่าย IP Address (ทำหน้าที่ DHCP Server) ด้วยโดยมีความต้องการดังนี้
  1. Network Address: 10.0.0.0
  2. Netmask: 255.255.255.0 (/24)
  3. เริ่มจ่าย IP จาก 10.0.0.100
  4. สิ้นสุดที่ IP 10.0.0.200
  5. Gateway 10.0.0.254
  6. DNS ไม่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch)
 4. Username และ Password
 5. Network Diagram (แนะนำ)

ขั้นตอน

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days

 

วิธีการ

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer3 Switch Pro. Configuration Content 30 Days

 

One thought on “ตั้งค่า DHCP Server บน Cisco Layer3 switch SMB”