วิธีสร้าง VLAN Cisco และ Access VLAN cisco layer2 switch SMB

วัตถุประสงค์

  1. สร้าง VLAN ใน Cisco switch
  2. ตั้งค่า Port ของ cisco switch ให้ทำงานใน VLAN

 

ตัวอย่าง

  1. สร้าง VLAN 103
  2. ให้ Port GE2 ไปอยู่ VLAN 103

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์
  2. สาย LAN
  3. IP Address ของอุปกรณ์ (Cisco switch)
  4. Username และ Password
  5. Network Diagram (แนะนำ)

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

เนื้อหาเฉพาะลูกค้าหรือสมาชิกเท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย ที่นี่

 

Cisco SMB Layer2 Switch Pro. Configuration Content 30 Days