วิธีตั้งค่าหรือเปลี่ยน IP Management cisco switch L2 small business

วัตถุประสงค์

 • เปลี่ยน Management IP address จาก Default(192.168.1.254) เป็น IP ที่ต้องการ
 • เปลี่ยน Management IP address จาก DHCP เป็น Static (Fix)
 • เปลี่ยน Management IP Address จาก IP หนึ่งเป็นอีก IP หนึ่ง
 • ใช้สำหรับ Cisco Layer 2 Switch เท่านั้น (รุ่น SG200, SG220, SF220, SG250, SF250)
 • สำหรับ Cisco Layer 2 Switch ขั้นตอน ที่นี่

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์ (Switch)
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

หากทำการเปลี่ยน IP Management แล้วเข้าใช้งานไม่ได้ให้ทำการ reboot switch เพื่อกำหนดค่าใหม่

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://192.168.1.254 (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
  1. Username: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
  2. Password: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
 2. ที่เมนู Administration เลือก Management Interface
 3. ภายใต้ Management Interface เลือก IPv4 Interface
 4. ภายใต้ IPv4 Interface เลือก
  1. Management VLAN: 1 (หรือ VALN ที่ใช้งานจริง)
  2. IP Address Type: Static
  3. IP Address: 10.0.0.253 (IP address ตาม network ที่ใช้งานอยู่)
  4. Network Mask : 255.255.255.0 (Network Mask ตาม network ที่ใช้งานอยู่)
  5. Administrative Default Gateway: 10.0.0.254 (Gateway ตาม network ที่ใช้งานอยู่)
  6. กด Apply
 5. ทดสอบ Ping และเข้าใช้งานด้วย IP address ใหม่
 6. ถ้าเข้าใช้งานใหม่ได้ทำการ Save Configuration (ขั้นตอน ที่นี่)

วิธีการ

 1. ที่เมนูหลักเลือก Administration

 

2. ภายใต้ Administration เลือก Management Interface -> IPv4 Interface

 

3. ภายใต้ IPv4 Interface เลือก

   1. Management VLAN: 1 (หรือ VALN ที่ใช้งานจริง)
   2. IP Address Type: Static
   3. IP Address: 10.0.0.253 (IP address ตาม network ที่ใช้งานอยู่)
   4. Network Mask : 255.255.255.0 (Network Mask ตาม network ที่ใช้งานอยู่)
   5. Administrative Default Gateway: 10.0.0.254 (Gateway ตาม network ที่ใช้งานอยู่)
   6. กด Apply

 

4. ทดสอบ Ping และเข้าใช้งานด้วย IP address ใหม่

5. Save Configuration (ขั้นตอน ที่นี่)