วิธีเปลี่ยน Password ครั้งแรก cisco web base

วัตถุประสงค์

 • เข้าใช้งาน Cisco web-based ครั้งแรก (เปลี่ยน Password ครั้งแรก)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN

ขั้นตอน

ห้ามเชื่อมต่อ Cisco Switch เข้าระบบเครือข่ายขณะตั้งค่าครั้งแรก

ห้ามเชื่อมสายสัญาณ(RJ45 หรือ SFP) ก่อนทำการตั้งค่าครั้งแรก

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

 1. จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ พร้อมรอให้อุปกรณ์ boot เสร็จเรียบร้อย (LED system กระพริบค้าง)
 2. ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. IP: 192.168.1.123
  2. Subnet: 255.255.255.0
 3. เชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP (สายแลน) ที่ Port 1 (หรือ Port อื่นๆ)
 4. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE  แนะนำ Chrome)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://192.168.1.254
  1. Username: cisco
  2. Password: cisco
 5. เปลี่ยน Password สำหรับเข้าใช้งานครั้งแรก
  1. Old Password: cisco
  2. New Password: ใส่ password ใหม่ที่ต้องการ
  3. Confirm Password: ใส่ password ใหม่ที่ต้องการ

วิธีการ

 1. ตั้งค่า IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

Laptp fix IP Address

2. ใส่ค่าที่ Address Bar (Chrome)

Address-bar

3. หน้า login username: cisco    password: cisco

cisco-web-based-login

4. เปลี่ยน Password สำหรับเข้าใช้งานครั้งแรก

  1. Old Password: cisco
  2. New Password: ใส่ password ใหม่ที่ต้องการ
  3. Confirm Password: ใส่ password ใหม่ที่ต้องการ