วิธีอัพเดท cisco smb firmware

วัตถุประสงค์

 • อัพเดท Firmware (IOS) Cisco small business switches, router, access point ผ่านทาง Web base management

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. Cisco Firmware (วิธี Download ที่นี่)
 4. IP Address ของอุปกรณ์
 5. Username และ Password

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ http://IPaddress ของอุปกรณ์
  1. Username: cisco (สำหรับท่านที่เข้าครั้งแรก)
  2. Password: cisco (สำหรับท่านที่เข้าครั้งแรก)
 2. ไปที่เมนู Administration --> File Management --> Firmware Operations
 3. ภายใต้ Firmware Operations
  1. Operation Type: Update Firmware
  2. Copy Method: HTTP/HTTPS
  3. File Name: เลือก Firmware ที่เตรียมไว้
 4. รอจน Upload firmware เสร็จเรียบร้อย
 5. ภายใต้ Operation Type
  1. เลือก Swap
  2. เลือกชื่อ Firmware ใหม่
 6. เลือก reboot
 7. ตรวจสอบ Version ของ Firmware

วิธีการ

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ http://IPaddress ของอุปกรณ์
  1. Username: cisco (สำหรับท่านที่เข้าครั้งแรก)
  2. Password: cisco (สำหรับท่านที่เข้าครั้งแรก)
 2. ไปที่เมนู Administration --> File Management --> Firmware Operations
 3. ภายใต้ Firmware Operations
  1. Operation Type: Update Firmware
  2. Copy Method: HTTP/HTTPS

 

 

4. File Name: เลือก Firmware ที่เตรียมไว้

 

5. เลือก "Apply"

 

 

6. รอจนกว่าจะขึ้น "Success"

 

7. ที่ Operation Type เลือก "Swap" เพื่อเลือกใช้งาน Firmware ใหม่

8. เลือกชื่อ Firmware ใหม่และเลือก "Reboot"

 

9. หลังจาก reboot เรียบร้อยแล้ว ทำการตรวจสอบ Firmware Version