วิธีตรวจสอบ Cisco SMB switch firmware version

วัตถุประสงค์

 • ตรวจสอบ Firmware version

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE  แนะนำ Chrome)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://192.168.1.254(วิธีการ ที่นี่)
  1. Username: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
  2. Password: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
 2. ที่เมนูหลักเลือก Status and Statistics -> System Summary

วิธีการ

 1. Login เข้า Web-base management
 2. ที่เมนูหลักเลือก Status and Statistics -> System Summary