วิธี Reboot cisco SMB ผ่าน Web-base management

วัตถุประสงค์

 • Reboot อุปกรณ์ผ่านทาง Web-base management

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์
 4. Username และ Password

ต้อง Save config (Copy running-configuration to start-configuration) ทุกครั้งก่อน reboot อุปกรณ์

ควรสำรองการตั้งค่า (Backup config) ก่อน Reboot อุปกรณ์ทุกครั้ง

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

ขั้นตอน

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE )  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://192.168.1.254(วิธีการ ที่นี่)
  1. Username: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
  2. Password: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
 2. ที่เมนูหลักเลือก Administration -> Reboot
 3. ภายใต้เมนู Reboot
  1. Reboot: เลือก Immediate (reboot ทันที)
 4. กดปุ่ม Reboot

วิธีการ

 1. ที่เมนูหลักเลือก Administration -> Reboot
 2. ภายใต้เมนู Reboot
  1. Reboot: เลือก Immediate (reboot ทันที)
 3. กดปุ่ม Reboot