วิธี Restore to Factory Default หรือวิธีคืนค่าโรงงาน ผ่านเว็บ

วัตถุประสงค์

 • คืนการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือค่าที่กำหนดมาจากโรงงาน (Cisco)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE )  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://192.168.1.254(วิธีการ ที่นี่)
  1. Username: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
  2. Password: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
 2. ที่เมนูหลักเลือก Administration -> Reboot
 3. ภายใต้เมนู Reboot
  1. Reboot: เลือก Immediate (reboot ทันที)
  2. เลือก Restore to Factory Defaults
 4. กดปุ่ม Reboot

วิธีการ

 1. ที่เมนูหลักเลือก Administration -> Reboot
 2. ภายใต้เมนู Reboot
  1. Reboot: เลือก Immediate (reboot ทันที)
  2. เลือก Restore to Factory Defaults
 3. กดปุ่ม Reboot