วิธี Backup config (running startup) cisco SMB switch router wifi

วัตถุประสงค์

 • Backup configuration (สำรองการตั้งค่า) cisco small business switch router wifi

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE  แนะนำ Chrome)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://192.168.1.254
  1. Username: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
  2. Password: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
 2. ที่เมนู Administration -> File Management  -> File Operations
 3. ภายใต้ File Operations
  1. Operation Type: Backup File
  2. Source File Type: Running Configuration
  3. Copy Method: HTTP/HTTPS
  4. Sensitive Data Handling: Plaintext
  5. กด Apply

วิธีการ

 1. ที่เมนูหลักเลือก Administration -> File Management -> File Operations

 

2. ภายใต้ File Operations

   1. Operation Type: Backup File
   2. Source File Type: Running Configuration
   3. Copy Method: HTTP/HTTPS
   4. Sensitive Data Handling: Plaintext
   5. กด Apply