วิธีเปลี่ยน password cisco SMB switch router access point

วัตถุประสงค์

 • เปลี่ยน Password cisco small business switch router wifi (ไม่ใช่การเปลี่ยนครั้งแรก ขั้นตอนการเปลี่ยน password ครั้งแรก ที่นี่)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://ipของอุปกรณ์
  1. Username:
  2. Password:
 2. ที่เมนู Administration -> User Accounts
 3. ภายใต้ User Accounts
  1. เลือก Username ที่ต้องการเปลี่ยน Password
  2. กด Edit
 4. ภายใต้ Edit
  1. Password: ใส่ password ใหม่ที่ต้องการ
  2. Confirm Password: ใส่ password ใหม่อีกครั้ง
  3. User Level:
  4. กด Apply
 5. Save Configuration (ขั้นตอนการ Save config ที่นี่)

วิธีการ

 1. ที่เมนู Administration -> User Accounts

 

2. เลือก Username ที่ต้องการเปลี่ยน Password กด Edit

 

3. ภายใต้ Edit
- Password: ใส่ password ใหม่ที่ต้องการ
- Confirm Password: ใส่ password ใหม่อีกครั้ง
- User Level: Read/Write Management Access (15)
- กด Apply

 

4. Save Configuration (ขั้นตอนการ Save config ที่นี่)