วิธี Save Configuration cisco small business switch ผ่านเว็บ

วัตถุประสงค์

 • Save configuration หลังการตั้งค่า

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

ต้อง Save Configuration ทุกครั้งหลังแก้ไขค่า ไม่เช่นนั้นเมื่อไฟดับหรืออุปกรณ์ reboot จะคืนค่าไป Save ครั้งล่าสุด

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://ipของอุปกรณ์
  - Username:
  - Password:
 2. ที่เมนูหลักเลือก Administration
 3. ภายใต้ Administration เลือก File Management -> File Operations
 4. ภายใต้ File Operations เลือก
  1. Operation Type: Duplicate
  2. Source File Name: Running Configuration
  3. Destination File Name: Startup Configuration
  4. กด Apply

วิธีการ

 1. ที่เมนูหลักเลือก Administration

 

2. ภายใต้ Administration เลือก File Management -> File Operations

 

3. ภายใต้ File Operations เลือก

  1. Operation Type: Duplicate
  2. Source File Name: Running Configuration
  3. Destination File Name: Startup Configuration
  4. กด Apply

 

One thought on “วิธี Save Configuration cisco small business switch ผ่านเว็บ”