วิธีเปิด Telnet cisco small business

วัตถุประสงค์

 • เปิด Telnet services เพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ผ่านทาง CLI

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. สาย LAN
 3. IP Address ของอุปกรณ์ (Switch, Router, Access Point)
 4. Username และ Password

ขั้นตอน

IP Address เริ่มต้น(Default IP Address) หรือหลังคืนค่าโรงงานของ Cisco Switch คือ 192.168.1.254

 1. เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Firefox, IE  แนะนำ Chrome)  ที่แอดเดรสบาร์ใส่ค่า http://192.168.1.254(กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
  1. Username: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
  2. Password: cisco (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก)
 2. ที่เมนู Security -> TCP/UDP Services
 3. ภายใต้ TCP/UDP Services
  1. Telnet Service: Enable
  2. กด Apply
 4. Save Configuration (วิธี Save configuration ที่นี่)

วิธีการ

 1. ที่เมนู Security

 

2. ภายใต้ Security เลือก TCP/UDP Services

 

3. ภายใต้ ภายใต้ TCP/UDP Services

   1. Telnet Service: Enable
   2. กด Apply

 

4. Save Configuration (วิธี Save configuration ที่นี่)