มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)

Cisco Catalyst 9300L | C9300L-24UXG-4X-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks UPoE, 8-port mGig + 16-port 1G, 4X10G uplinks, Network Essentials

SKU: C9300L-24UXG-4X-E
Band: Cisco
Type: Switch / Hub
Model: Catalyst 9300L
Part Number: C9300L-24UXG-4X-E
Features: Network Essentials
Detail:
C9300L-24UXG-4X

24 UPOE 8xmGig(100M/1G/2.5G/5G/10G) + 16x 10M/100M/1G

4x 10G fixed uplinks

1100W AC

880 Watt
฿219,270.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.

* ฟิลด์ที่จำเป็น

Cisco
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด

Product Family Configurations

Models

Modular Uplinks and Speeds

Stacking Bandwidth Support

mGig Density

Cisco StackPower

HW-Based IPSEC

App-Hosting Capacity

Catalyst 9300X

10G, 25G, 40G, mGig and 100G

Stackwise-1T (480G when stacking with Catalyst 9300 model)

48x 10G

 (Larger Power Budget)

Up to 100G IPsec*

 (2x hosting resources over Catalyst 9300 models)

Catalyst 9300

10G, 25G, 40G and mGig

Stackwise-480

48x5G and 24x10G

Catalyst 9300L

Stackwise-320

12x10G

Catalyst 9300LM

Stackwise-320

8x10G

*Need to order HSec Key for IPsec Feature.

The Cisco Catalyst 9300 Series is made up of nineteen modular uplink switch models and fourteen fixed uplink switch models.

Cisco Catalyst 9300 Series switches       

Cisco Catalyst 9300 Series switch configurations

Model

Total 10/100/1000, Multigigabit copper or SFP Fiber

Uplink Configuration

Default AC power supply

Modular uplink models

C9300X-48HX

48 port Cisco UPOE+, 48x 10G Multigigabit
(10G/5G/2.5G/1G/100M) with 90W UPOE+

Modular Uplinks

1100W AC

C9300X-48TX

48 port Data, 48x 10G Multigigabit
(10G/5G/2.5G/1G/100M)

Modular Uplinks

715W AC

C9300X-48HXN

48 port Cisco UPOE+, 8x 10G Multigigabit
(10G/5G/2.5G/1G/100M) + 40x 5G Multigigabit (5G/2.5G/1G/100M)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300X-24HX

24 port Cisco UPOE+, 24x 10G Multigigabit
(10G/5G/2.5G/1G/100M)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300X-12Y

12 port 25G/10G/1G SFP28

Modular Uplinks

715W AC

C9300X-24Y

24 port 25G/10G/1G SFP28

Modular Uplinks

715W AC

C9300-24T

24 port Data

Modular Uplinks

350W AC

C9300-48T

48 port Data

Modular Uplinks

350W AC

C9300-24P

24 port PoE+

Modular Uplinks

715W AC

C9300-48P

48 port PoE+

Modular Uplinks

715W AC

C9300-24U

24 port Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48U

48 port Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UX

24 port Multigigabit Cisco UPOE
(10G/5G/2.5G/1G/100M)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UXM

48 port Cisco UPOE, 36 ports 100M/1G/2.5G + 12 ports Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UN

48 port 5Gbps Multigigabit UPOE ports (5G/2.5G/1G/100M)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UB

24 port Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24UXB

24 port Multigigabit Cisco UPOE (10G/5G/2.5G/1G/100M)

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48UB

48 port Cisco UPOE

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24H

24 port Cisco UPOE+

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-48H

48 Cisco UPOE+

Modular Uplinks

1100W AC

C9300-24S

24 1G SFP

Modular Uplinks

715W AC

C9300-48S

48 port 1G SFP

Modular Uplinks

715W AC

Fixed uplink models

C9300L-24T-4G

24 port Data

4x 1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-24T-4X

24 port Data

4x 10G/1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-48T-4G

48 port Data

4x 1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-48T-4X

48 port Data

4x 10G/1G fixed uplinks

350W AC

C9300L-24P-4G

24 port PoE+

4x 1G fixed uplinks

715W AC

C9300L-24P-4X

24 port PoE+

4x 10G/1G fixed uplinks

715W AC

C9300L-48P-4G

48 port PoE+

4x 1G fixed uplinks

715W AC

C9300L-48P-4X

48 port PoE+

4x 10G/1G fixed uplinks

715W AC

C9300L-48PF-4G

48 port PoE+

4x 1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48PF-4X

48 port PoE+

4x 10G/1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-24UXG-4X

24 port Cisco UPOE, 8 ports Multigigabit
(10G/5G/2.5G/1G/100M) + 16 ports 1G (1G/100M/10M)

4x 10G/1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-24UXG-2Q

24 port Cisco UPOE, 8 ports Multigigabit
(10G/5G/2.5G/1G/100M) + 16 ports 1G (1G/100M/10M)

2x 40G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48UXG-4X

48 port Cisco UPOE, 12 ports Multigigabit
(10G/5G/2.5G/1G/100M) + 36 port 1G (1G/100M/10)

4x 10G/1G fixed uplinks

1100W AC

C9300L-48UXG-2Q

48 port Cisco UPOE, 12 port Multigigabit
(10G/5G/2.5G/1G/100M) + 36 port 1G (1G/100M/10M)

2x 40G fixed uplinks

1100W AC

C9300LM-48UX-4Y

48 port Cisco UPOE, 8 port 10G Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) + 40 port 1G (1G/100M/10M)

4x25G fixed uplinks

1000W AC1

C9300LM-48U-4Y

48 port 1G (1G/100M/10M) with Cisco UPOE

4x25G fixed uplinks

1000W AC1

C9300LM-24U-4Y

24 port 1G (1G/100M/10M) with Cisco UPOE

4x25G fixed uplinks

600W AC1

C9300LM-48T-4Y

48 port 1G (1G/100M/10M) Data

4x25G fixed uplinks

600W AC1

1C9300LM models use different power supplies compared to C9300, C9300X and C9300L models

Network Modules

Cisco Catalyst 9300 Series switches (C9300X and C9300 SKUs) support optional network modules for uplink ports (Figure 2). These field-replaceable network modules with 25G and 40G speeds in the Cisco Catalyst 9300 Series enable greater architectural flexibility and infrastructure investment protection by allowing a nondisruptive migration from 10G to 25G and beyond. The default switch configuration does not include the network module. When you purchase the switchCisco Catalyst 9300X Network Modules

          

Cisco Catalyst 9300X Network Modules

Cisco Catalyst 9300 Series Network Modules

Network module numbers and descriptions

Network module

Description

C9300X-NM-8M

Catalyst 9300X 8x 10G/1G Multigigabit Network Module

C9300X-NM-8Y

Catalyst 9300X 8x 25G/10G/1G Network Module

C9300X-NM-2C

Catalyst 9300X 2x 100G/40G Network Module

C9300X-NM-4C*

Catalyst 9300X 4x 100G/40G Network Module

C9300-NM-4G

Catalyst 9300 Series 4x 1G Network Module

C9300-NM-4M

Catalyst 9300 Series 4x Multigigabit Network Module

C9300-NM-8X

Catalyst 9300 Series 8x 10G/1G Network Module

C9300-NM-2Q

Catalyst 9300 Series 2x 40G Network Module

C9300-NM-2Y

Catalyst 9300 Series 2x 25G/10G/1G Network Module

*C9300X-NM-4C is compatible only with C9300X-48HX, C9300X-48TX and C9300X-24Y models

Power supplies

Cisco Catalyst 9300 Series switches support dual redundant power supplies. The switches ship with one power supply by default, and the second power supply can be purchased when the switch is ordered or at a later time. If only one power supply is installed, it should always be in power supply bay #1. The switches also ship with three field-replaceable fans. Power Supplies are common across the Catalyst 9300 Series.

Cisco Catalyst 9300 Series Dual Redundant power supplies           

Cisco Catalyst 9300 Series Dual Redundant power supplies

Models

Primary Power Supply

Default or Upgrade

Available PoE

With 350W Secondary PS

With 715W secondary PS

With 1100W Secondary PS

With 1900W Secondary PS

C9300X-48HX

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1390W

1740W

2105W

2490W

3290W

PWR-C1-1100WAC-P

Default

590W

940W

1305W

1690W

2490W

C9300X-48TX

PWR-C1-715WAC-P

Default

No POE

No POE

No POE

No POE

No POE

C9300X-48HXN

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1490W

1840W

2205W

2590W

3390W

PWR-C1-1100WAC-P

Default

690W

1040W

1405W

1790W

2590W

C9300X-24HX

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1535W

1885W

2160W*

2160W*

2160W*

PWR-C1-1100WAC-P

Default

735W

1085W

1450W

1835W

2160W*

C9300X-24Y

PWR-C1-715WAC-P

Default

No POE

No POE

No POE

No POE

No POE

C9300X-12Y

PWR-C1-715WAC-P

Default

No POE

No POE

No POE

No POE

No POE

C9300-48H

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1622W

1972W

2337W

2722W

2880W

PWR-C1-1100WAC-P

Default

822W

1172W

1537W

1922W

2722W

C9300-24H

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1630W

1980W

2160W*

2160W*

2160W*

PWR-C1-1100WAC-P

Default

830W

1180W

1545W

1930W

2160W

C9300-48UN

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1445W

1795W

2160W

2545W

2880W*

PWR-C1-1100WAC-P

Default

645W

995W

1360W

1745W

2545W

C9300-48UXM

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1290W

1640W

2005W

2880W*

2880W*

PWR-C1-1100WAC-P

Default

490W

840W

1205W

1590W

2390W

C9300-24UX

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1360W

1440W*

1440W*

1440W*

1440W*

PWR-C1-1100WAC-P

Default

560W

910W

1275W

1440W*

1440W*

C9300-48U

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1622W

1800W**

1800W**

1800W**

1800W**

PWR-C1-1100WAC-P

Default

822W

1172W

1537W

1800W**

1800W**

C9300-24U

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1440W*

1440W*

1440W*

1440W*

1440W*

PWR-C1-1100WAC-P

Default

830W

1180W

1152W

1440W*

1440W*

C9300-48P

PWR-C1-1100WAC-P

Upgrade

822W

1172W

1440W*

1440W*

1440W*

PWR-C1-715WAC-P

Default

437W

787W

1152W

1440W*

1440W*

C9300-24P

PWR-C1-1100WAC-P

Upgrade

720W*

720W*

720W*

720W*

720W*

PWR-C1-715WAC-P

Default

445W

720W*

720W*

720W*

720W*

C9300-48T

PWR-C1-350WAC-P***

Default

No POE

No POE

No POE

No POE

No POE

C9300-24T

PWR-C1-350WAC-P***

Default

No POE

No POE

No POE

No POE

No POE

C9200-48S

PWR-C1-715WAC-P

Default

No POE

No POE

No POE

No POE

No POE

C9200-24S

PWR-C1-715WAC-P

Default

No POE

No POE

No POE

No POE

No POE

C9300-48UB

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1622W

1800W**

1800W**

1800W**

1800W**

PWR-C1-1100WAC-P

Default

822W

1172W

1537W

1800W**

1800W**

C9300-24UB

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1440W*

1440W*

1440W*

1440W*

1440W*

PWR-C1-1100WAC-P

Default

830W

1180W

1440W*

1440W*

1440W*

C9300-24UXB

PWR-C1-1900WAC-P

Upgrade

1360W

1440W*

1440W*

1440W*

1440W*

PWR-C1-1100WAC-P

Default

560W

910W

1275W

1440W*

1440W*

 

Model

Primary power supply

Default or Upgrade

Available PoE power

With 350W Secondary PS

With 715W Secondary PS

With 1100W Secondary PS

C9300L-24T-4G

PWR-C1-350WAC-P

Default

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-24T-4X

PWR-C1-350WAC-P

Default

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-48T-4G

PWR-C1-350WAC-P

Default

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-48T-4X

PWR-C1-350WAC-P

Default

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

C9300L-24P-4G

PWR-C1-715WAC-P

Default

505W

720W*

720W*

720W*

C9300L-24P-4X

PWR-C1-715WAC-P

Default

505W

720W*

720W*

720W*

C9300L-48P-4G

PWR-C1-715WAC-P

Default

505W

855W

1220W

1440W*

C9300L-48P-4X

PWR-C1-715WAC-P

Default

505W

855W

1220W

1440W*

C9300L-48PF-4G

PWR-C1-1100WAC-P

Default

890W

1240W

1440W

1440W*

C9300L-48PF-4X

PWR-C1-1100WAC-P

Default

890W

1240W

1440W

1440W*

C9300L-24UXG-4X

PWR-C1-1100WAC-P

Default

880W

1230W

1440W

1440W*

C9300L-24UXG-2Q

PWR-C1-1100WAC-P

Default

722W

1072W

1440W

1440W*

C9300L-48UXG-4X

PWR-C1-1100WAC-P

Default

675W

1025W

1390W

1775W

C9300L-48UXG-2Q

PWR-C1-1100WAC-P

Default

675W

1025W

1390W

1775W

*Limited by port number and port rating (e.g. 24 PoE+ 30W ports = 720W)
**Limited by design
***Upgrade options for 715W and 1100W PSU are available

Model

Primary power supply

Default or Upgrade

Available PoE power

With 600W AC Secondary PS

With 715W DC Secondary PS

With 1000W AC Secondary PS

C9300LM-48UX-4Y

PWR-C6-1KWAC

Default

790W

1390W

1505W

1790W

C9300LM-48U-4Y

PWR-C6-1KWAC

Default

790W

1390W

1505W

1790W*

C9300LM-24U-4Y

PWR-C6-1KWAC

Upgrade

820W

1420W

1440W*

1440W*

PWR-C6-600WAC

Default

420W

1020W

1135W

1420W

C9300LM-48T-4Y

PWR-C6-600WAC

Default

No PoE

No PoE

No PoE

No PoE

* Limited by port number and port rating (e.g. 24 UPOE 60W ports = 1440W)

Stacking

Cisco Catalyst 9300 Series switch models are designed for stacking switches as a single virtual switch, enabling customers to have a single management plane and control plane for up to 448 access ports.

Cisco Catalyst 9300 Series modular uplink models stack (C9300/X SKUs) and fixed uplink models stack (C9300L SKUs)

Supported stacking options

Model

Stacking support

Stacking bandwidth support

Optional Stacking hardware

Number of members

Supported stack members

C9300X SKUs

StackWise-1T

1 Tbps

StackWise cable

8

Stacks with other Catalyst 9300X models at StackWise-1T speeds with same license level

Stacks with C9300 SKUs at StackWise-480 speeds with same license level

C9300 SKUs

StackWise-480

480 Gbps

StackWise Cable

8

Other C9300 SKUs with same license level

C9300 higher scale SKUs only stack with other like higher scale models

C9300L SKUs C9300LM SKUs

StackWise-320

320 Gbps

C9300L-STACK-KIT Or C9300L-STACK-KIT2

8

Stacks with other Catalyst 9300L and 9300LM models with same license level

Stacking accessories

Model

Description

STACK-T1-50CM

Data stack 50 cm (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

STACK-T1-1M

Data stack 1m (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

STACK-T1-3M

Data stack 3m (cable option with C9300 and C9300X SKUs)

C9300L-STACK-KIT

Stack kit for C9300L SKUs only: Two data stack adapters and one data stack cable

STACK-T3-50CM

Data stack 50cm cable (default cable with C9300L Stack Kit)

STACK-T3-1M

Data stack 1m cable (cable option with C9300L Stack Kit)

STACK T3-3M

Data stack 3m cable (cable option with C9300L Stack Kit)

C9300L-STACK-KIT2

Stack kit for C9300LM and C9300L SKUs: Two data stack adapters and one data stack cable

STACK-T3A-50CM

Data stack 50cm cable (default cable with C9300L Stack Kit2)

STACK-T3A-1M

Data stack 1m cable (cable option with C9300L Stack Kit2)

STACK T3A-3M

Data stack 3m cable (cable option with C9300L Stack Kit2)

 

Cisco Catalyst 9300 Series fixed uplink models with optional stack kit

 Fan modules

Model

Description

FAN-T2=

Fan module

Performance specifications

Description

Catalyst 9300X modular uplink models

Catalyst 9300 modular uplink models

Catalyst 9300 higher scale, models

Catalyst 9300L/LM fixed uplink models

Total number of MAC addresses

32,000

32,000

64,000

32,000

Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes)

39,000 (24,000 direct routes and 15,000 indirect routes)

32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes)

112,000 (48,000 direct routes and 64,000 indirect routes)

32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes)

IPv6 routing entries

19,500

16,000

56,000

16,000

Multicast routing scale

8,000

8,000

16,000

8,000

QoS scale entries

4,000

5,120

18,000

5,120

ACL scale entries

8,000

5,120

18,000

5,120

Packet buffer per SKU

16 MB buffer for 48-port 5G Multigigabit, 24-port 10G Multigigabit and 12-port Fiber

32 MB buffer for 48-port 10G Multigigabit and 24-port Fiber

16 MB buffer for 24- or 48-port Gigabit Ethernet models

32 MB buffer for 24 and 48-port Multigigabit

32 MB buffer for 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

64 MB buffer for 24-port Multigigabit model (24UXB)

16 MB buffer for 24 and 48 port Gigabit Ethernet models

FNF entries

64,000 flows on 48-port 5G Multigigabit and 24-port 10G Multigigabit and 12-port Fiber128,000 flows on 48-port 10G Multigigabit and 24-port Fiber

64,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

128,000 flows on 24-port Multigigabit

128,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

256,000 flows on 24-port Multigigabit

64,000 flow on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท Switch / Hub
Model Catalyst 9300L
Switch Type LAN Core and Distribution Switches
Switch Layer 3
License / Features Network Essentials
10/100 Ethernet Down-link Ports ไม่
10/100/1000 Ethernet Down-link Ports 24 Port
SFP 10/100 Down-Links ไม่
SFP 1G Down-Links ไม่
SFP+ Down-Links ไม่
SFP / SFP+ Down-Links ไม่
Uplink Interfaces 4x 10G SFP+
Switching capacity ไม่
Redundant Power Supply Support
Stack Support
Stacking Bandwidth ไม่
PoE Support Support
Available PoE Power ไม่
PoE+ 30W (IEEE 802.3at) Ports ไม่
PoE 15.4W (IEEE 802.3af) Ports ไม่
รีวิวสินค้า
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว: Cisco Catalyst 9300L | C9300L-24UXG-4X-E Catalyst 9300L 24-port fixed uplinks UPoE, 8-port mGig + 16-port 1G, 4X10G uplinks, Network Essentials
คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
บริการ
ราคา