มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)

Cisco Catalyst 9400 | C9400-SUP-1XL/2 Catalyst 9400 Redundant Supervisor 1XL Module

SKU: C9400-SUP-1XL/2
Band: Cisco
Type: Stack Modules / Cable
Model: Catalyst 9400
Part Number: C9400-SUP-1XL/2
Features: Network Advantage / Network Essentials
Detail:
C9400-SUP-1XL/2 | Catalyst 9400 Redundant Supervisor 1XL Module
฿0.00 Exclude VAT.
Cisco
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด

Cisco Catalyst 9400 Chassis Slot: Assignment Options

Chassis

Single Supervisor Engine slot assignments

Redundant Supervisor Engine slot assignments

Line card slot options

Cisco Catalyst C9404R

Slots 2 or 3

Slots 2 or 3

Slots 1 and 4

Cisco Catalyst C9407R

Slots 3 or 4

Slots 3 or 4

Slots 1, 2, and 5 to 7

Cisco Catalyst C9410R

Slots 5 or 6

Slots 5 or 6

Slots 1 to 4, and 7 to 10

 

Cisco Catalyst 9400 Chassis Minimum Software Support

Chassis

Supervisor Engine-1 minimum software

Supervisor Engine-1XL minimum software

Supervisor Engine-1XL-Y minimum software

Cisco Catalyst C9404R

Cisco IOS XE 16.9.1

Cisco IOS XE 16.9.1

Cisco IOS XE 16.9.1

Cisco Catalyst C9407R

Cisco IOS XE 16.6.1

Cisco IOS XE 16.6.2

Cisco IOS XE 16.9.1

Cisco Catalyst C9410R

Cisco IOS XE 16.6.1

Cisco IOS XE 16.6.2

Cisco IOS XE 16.9.1

Cisco Catalyst 9400 Supervisor Engine Bandwidth per Slot for Different Chassis

 

Cisco Catalyst C9404R chassis

Cisco Catalyst C9407R chassis

Cisco Catalyst 9410R chassis

Supervisor Engine-1

80 Gbps per slot

80 Gbps per slot

80 Gbps per slot

Supervisor Engine-1XL

240 Gbps per slot

120 Gbps per slot

80 Gbps per slot

Supervisor Engine-1XL-Y

240 Gbps per slot

120 Gbps per slot

80 Gbps per slot

Cisco Catalyst 9400 Supervisor Engine Line Card and Module Support

Supervisor Engine

Line card

Description

Minimum software

Supervisor Engine-1

C9400-LC-48U

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS XE 16.6.1

C9400-LC-48T

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS XE 16.6.1

C9400-LC-48UX

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE with 24p mGig 24p RJ-45

Cisco IOS XE 16.6.2

C9400-LC-24XS

Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)

Cisco IOS XE 16.6.2

C9400-LC-48P

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS-XE 16.8.1

C9400-LC-24S

Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)

Cisco IOS-XE 16.8.1

C9400-LC-48S

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)

Cisco IOS-XE 16.8.1

Supervisor Engine-1XL

C9400-LC-48U

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS XE 16.6.2

C9400-LC-48T

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS XE 16.6.2

C9400-LC-48UX

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE with 24p mGig 24p RJ-45

Cisco IOS XE 16.6.2

C9400-LC-24XS

Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)

Cisco IOS XE 16.6.2

C9400-LC-48P

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS-XE 16.8.1

C9400-LC-24S

Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)

Cisco IOS-XE 16.8.1

C9400-LC-48S

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)

Cisco IOS-XE 16.8.1

Supervisor Engine-1XL-Y

C9400-LC-48U

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS XE 16.9.1

C9400-LC-48T

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS XE 16.9.1

C9400-LC-48UX

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE with 24p mGig 24p RJ-45

Cisco IOS XE 16.9.1

C9400-LC-24XS

Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet(SFP+)

Cisco IOS XE 16.9.1

C9400-LC-48P

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45)

Cisco IOS-XE 16.9.1

C9400-LC-24S

Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP)

Cisco IOS-XE 16.9.1

C9400-LC-48S

Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP)

Cisco IOS-XE 16.9.1

Cisco Catalyst 9400 Supervisor Engine Performance and Scalability Features

Features

Performance and scalability

Supervisor

Supervisor Engine-1

Supervisor Engine-1XL / Supervisor Engine-1XL-Y

Centralized wired capacity

Up to 1.44 Tbps

Up to 1.44 Tbps

Per-slot switching Capacity

80 Gbps

240 Gbps – C9404R

120 Gbps – C9407R

80 Gbps – C9410R

Total number of MAC addresses

Up to 64,000

Up to 64,000*

Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes)

Up to 112,0001

Up to 144,000*3

FNF entries (v4/v6)

Up to 384,000/192,000

Up to 384,000/192,000

DRAM

16 GB

16 GB

Flash

10 GB

10 GB

VLAN IDs

4096

4096

SSD capacity

960 GB

960 GB

Total Switched Virtual Interfaces (SVIs)

4,000

4,000

Jumbo frame

9198 bytes

9198 bytes

Forwarding rate

●  900 Mpps for IPv4
●  782.6 Mpps for IPv6 (@95 byte)
●  900 Mpps for IPv4
●  782.6 Mpps for IPv6 (@95 byte)

IPv4 routing entries

Up to 112,0001

Up to 144,000*3

IPv6 routing entries

Up to 56,0002

Up to 56,000*

Multicast routes

Up to 16,000

Layer 2 up to 16,000*

Layer 3 up to 32,000*

QoS hardware entries

Up to 18,000

Up to 18,000

Security ACL hardware entries

Up to 18,000

Up to 18,000

Packet buffer

96 MB

96 MB

 

Deployments

Supervisor

Supervisor Engine-1

Supervisor Engine-1XL / Supervisor Engine-1XL-Y

Template name

Access

Access

Core

SDA

NAT

IPV4 /IPV6 LPM

64,000 / 32,000

64,000 / 32,000

64,000 / 32,000

64,000 / 32,000

64,000 / 32,000

IPV4/ IPV6 Host

48,000 / 24,000

48,000 / 24,000

32,000 / 16,000

80,000 / 40,000

48,000 / 24,000

Layer 2 Multiicast

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

Layer 3 Multicast

16,000

16,000

32,000

16,000

32,000

MAC address

64,000

64,000

16,000

16,000

16,000

SGT label

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

Flexible NetFlow

384,000

384,000

384,000

384,000

384,000

Security ACL

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

QoS ACL

18,000

18,000

18,000

18,000

3,000

PBR / NAT

2,000

2,000

2,000

2,000

16,000

Tunnel

1000

1000

1000

1000

1000

LISP

1000

1000

1000

1000

1000

MPLS L3VPN VRF

256

256

256

N/A

256

MPLS label

12000

12000

16000

 

12000

MPLS L3VPN routes VRF

32000

32000

32000

 

32000

MPLS L3VPN routes prefix

4000

4000

4000

 

4000

 Cisco Catalyst 9400 Supervisor Engine-1 and Supervisor Engine-1XL Uplink Options

Supervisor configuration

Uplink ports options

Single supervisor

8x 10 Gigabit Ethernet ports are active (ports 1 to 8) (2x 40 Gigabit Ethernet ports are disabled [ports 9 to 10])

2x 40 Gigabit Ethernet ports are active (ports 9 to 10) (8x 10 Gigabit Ethernet ports are disabled [ports 1 to 8])

4x 10 Gigabit Ethernet and 1x 40 Gigabit Ethernet ports are active (the other 4x 10 Gigabit Ethernet and 1x 40 Gigabit Ethernet ports are disabled)

Dual supervisors

Active supervisor: 4x 10 Gigabit Ethernet ports are active (ports 1 to 4) (the other 4x 10 Gigabit Ethernet ports are disabled); standby supervisor: 4x 10 Gigabit Ethernet ports (ports 1 to 4) (the other 4x10 Gigabit Ethernet ports are disabled)

Active supervisor: 1x 40 Gigabit Ethernet port is active (port 9) (the other 1x 40 Gigabit Ethernet port is disabled); standby supervisor: 1x 40 Gigabit Ethernet port (port 9) (the other 1x 40 Gigabit Ethernet port is disabled)

Active supervisor: 1x 40 Gigabit Ethernet port is active (the other 1x 40 Gigabit Ethernet port and 8 x 10 Gigabit Ethernet ports are disabled); standby supervisor: 4x 10 Gigabit Ethernet ports (the other 4x10 Gigabit Ethernet ports and 2 x 40 Gigabit Ethernet are disabled)

Cisco Catalyst 9400 Supervisor Engine-1XL-Y Uplink Options

Supervisor configuration

Uplink ports options

Single supervisor

8x 10 Gigabit Ethernet ports are active (ports 1 to 8) (2x 40 Gigabit Ethernet ports are disabled [ports 9 to 10])

2x 40 Gigabit Ethernet ports are active (ports 9 to 10) (8x 10 Gigabit Ethernet ports are disabled [ports 1 to 8])

4x 10 Gigabit Ethernet and 1x 40 Gigabit Ethernet ports are active (the other 4x 10 Gigabit Ethernet 1x 40 Gigabit Ethernet ports are disabled)

2x 25 Gigabit Ethernet ports are active (ports 1 and 5) (6 x 10 Gigabit Ethernet ports are disabled (ports 2-4 and 6-8) and 2 x 40G [ports 9 to 10])

4x 10 Gigabit Ethernet and 1 x 25 Gigabit Ethernet ports are active (the remaining ports are disabled)

1x 25 Gigabit Ethernet and 1x 40 Gigabit Ethernet ports are active (the remaining ports are disabled)

Dual supervisors

Active supervisor: 4x 10 Gigabit Ethernet ports are active (ports 1 to 4) (the other 4x 10 Gigabit Ethernet ports are disabled); standby supervisor: 4x 10 Gigabit Ethernet ports (ports 1 to 4) (the other 4x10 Gigabit Ethernet ports are disabled)

Active supervisor: 1x 40 Gigabit Ethernet port is active (port 9) (the other 1x 40 Gigabit Ethernet port is disabled); standby supervisor: 1x 40 Gigabit Ethernet port (port 9) (the other 1x 40 Gigabit Ethernet port is disabled)

Active supervisor: 1x 25 Gigabit Ethernet port is active (port 1) (the other 1x 25 Gigabit Ethernet port is disabled); standby supervisor: 1x 25 Gigabit Ethernet port (port 1) (the other 1x 25 Gigabit Ethernet port is disabled)

Active supervisor: 1x 25 Gigabit Ethernet port is active (the remaining ports are disabled); standby supervisor: 1x 40 Gigabit Ethernet port (the remaining ports are disabled) vice versa

Active supervisor: 1x 25 Gigabit Ethernet port is active (the remaining ports are disabled); standby supervisor: 4 x 10 Gigabit Ethernet port (the remaining ports are disabled) vice versa

Active supervisor: 1x 40 Gigabit Ethernet port is active (the other 1x 40 Gigabit Ethernet port and 8 x 10 Gigabit Ethernet ports are disabled); standby supervisor: 4x 10 Gigabit Ethernet ports (the other 4x10 Gigabit Ethernet ports and 2 x 40 Gigabit Ethernet are disabled) vice versa

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท Stack Modules / Cable
Model Catalyst 9400
Switch Type LAN Core and Distribution Switches
Switch Layer 3
License / Features Network Advantage / Network Essentials
10/100 Ethernet Down-link Ports ไม่
10/100/1000 Ethernet Down-link Ports ไม่
SFP 10/100 Down-Links ไม่
SFP 1G Down-Links ไม่
SFP+ Down-Links ไม่
SFP / SFP+ Down-Links ไม่
Uplink Interfaces ไม่ใช่
Switching capacity ไม่
Redundant Power Supply ไม่
Stack ไม่
Stacking Bandwidth ไม่
PoE Support ไม่
Available PoE Power ไม่
PoE+ 30W (IEEE 802.3at) Ports ไม่
PoE 15.4W (IEEE 802.3af) Ports ไม่
รีวิวสินค้า
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว: Cisco Catalyst 9400 | C9400-SUP-1XL/2 Catalyst 9400 Redundant Supervisor 1XL Module
คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
บริการ
ราคา