มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)

Cisco Catalyst 9500 | C9500-32C-E Catalyst 9500 32-port 100G switch, Network Essentials

SKU: C9500-32C-E
Band: Cisco
Type: Switch / Hub
Model: Catalyst 9500
Part Number: C9500-32C-E
Features: Network Essentials
Detail:
C9500-32C-E | Catalyst 9500 32-port 100G switch, Network Essentials
฿0.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
Cisco
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด

Cisco Catalyst 9500 Series

Model

Description

1G port density

10G port density

25G port density

40G port density

100G Port density

10G port density with breakout cable

25G port density with breakout cable

C9500-32C

Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 32-port 100 Gigabit Ethernet switch with QSFP28

32 (64)

32 (64)

 96

 96

C9500-32QC

Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 32-port 40 Gigabit Ethernet switch with QSFP+

32 (64)

16 (32)

-

-

C9500-48Y4C

Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 48-port 1/10/25G Gigabit Ethernet switch with SFP28

48 (96)

48 (96)

48 (96)

4 (8)

4 (8)

C9500-24Y4C

Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 24-port 1/10/25G Gigabit Ethernet switch with SFP28

24 (48)

24 (48)

24 (48)

4 (8)

4 (8)

C9500-24Q

Cisco Catalyst 9500 Series 24-port 40 Gigabit Ethernet switch with QSFP+

24 (48)

-

96

C9500-12Q

Cisco Catalyst 9500 Series 12-port 40 Gigabit Ethernet switch with QSFP+

12 (24)

-

48

C9500-40X

Cisco Catalyst 9500 Series 40-port 1/10 Gigabit Ethernet Switch with SFP/SFP+

48 (96)

48 (96)

2 (4)

-

8

C9500-16X

Cisco Catalyst 9500 Series 16-port 1/10 Gigabit Ethernet switch with SFP/SFP+

24 (48)

24 (48)

2 (4)

-

8

Network module numbers and descriptions

Network module

Description

C9500-NM-8X

Cisco Catalyst 9500 Series Network Module 8-port 1/10 Gigabit Ethernet with SFP/SFP+

C9500-NM-2Q

Cisco Catalyst 9500 Series Network Module 2-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+

Network module matrix

Model

C9500-NM-8X

C9500-NM-2Q

C9500-32C

No

No

C9500-32QC

No

No

C9500-48Y4C

No

No

C9500-24Y4C

No

No

C9500-24Q

No

No

C9500-12Q

No

No

C9500-40X

Yes

Yes

C9500-16X

Yes

Yes

Power supply specifications

Power supply feature

PWR-C4-950WAC-R

PWR-C4-950WDC-R

C9K-PWR-650WAC-R

C9K-PWR-930WDC-R

C9K-PWR-1600WAC-R

C9K-PWR-1600WDC-R

Power max rating

950W

950W

650W

930W

1600W

1600W

Input-voltage range and frequency

AC 90 to 264 VAC, 47 to 63 Hz

-36Vdc~ -72Vdc

AC 90VAC to 264VAC, 47 to 63 Hz

DC -40VDC to -72VDC

AC 90VAC to 140VAC and 180VAC to 264VAC 47 to 63 Hz

DC -40VDC to -72VDC

Power supply efficiency

94%

91% at 48Vin, 50% load

94% (Typ)

92% (Typ)

94% (Typ)

92% (Typ)

Input current

AC 10A at 115VAC, 5 A at 230VAC

22.6A @ 48Vin, 950W

AC 6.8A Max at 115VAC, 3.4 A Max at 230VAC (when full loading)

DC 23A max at -48VDC (when full loading)

AC 10.5A Max at 115VAC (1050W), 7.8 A Max at 230VAC (1600W)

DC 40A max at -48VDC (when full loading)

Output ratings

12V at 79A, 12V at 3A

950W

12Vmain at 54A, 12Vsb at 3A

12Vmain at 54A, 12Vsb at 3A

12Vmain at 133A, 12Vsb at 3A

12Vmain at 133A, 12Vsb at 3A

Output holdup time

AC = 10 ms at maximum load

1ms

AC = 20 ms minimum for system

AC = 8 ms minimum for system

AC = 20 ms minimum for system

AC = 5 ms minimum for system

Power-supply input receptacles

AC IEC 60320 C16

 

AC IEC 60320 C14

Molex Minifit 44540-1001

AC IEC 60320 C16

Amphenol C10-638976-000

Power cord rating

AC 15A

DC 40A

AC 10A

DC 40A

AC 15A

DC 70A

BTU Details for 9500 Power Supplies

Total output BTU
(Note: 1000 BTU/hr = 293W) - Model

C9K-PWR-1600WAC-R

C9K-PWR-1600WDC-R

C9K-PWR-650WAC-R

C9K-PWR-930WDC-R

PWR-C4-950WAC-R

PWR-C4-950WDC-R

C9500-32C

1064

1087

N/A

N/A

N/A

N/A

C9500-32QC

N/A

N/A

532

544

N/A

N/A

C9500-48Y4C

N/A

N/A

544

544

N/A

N/A

C9500-24Y4C

N/A

N/A

426

435

N/A

N/A

C9500-24Q

N/A

N/A

N/A

N/A

2900

2976

C9500-12Q

N/A

N/A

N/A

N/A

1536

1562

C9500-40X with 10G NM

N/A

N/A

N/A

N/A

1467

1451

C9500-40X with 40G NM

N/A

N/A

N/A

N/A

1365

1376

C9500-16X with 10G NM

N/A

N/A

N/A

N/A

941

967

C9500-16X with 40G NM

N/A

N/A

N/A

N/A

904

930

Power supply matrix

Model

C9K-PWR-1600WAC-R

C9K-PWR-1600WDC-R

C9K-PWR-650WAC-R

C9K-PWR-930WDC-R

PWR-C4-950WAC-R

PWR-C4-950WDC-R

C9500-32C

Yes

Yes

No

No

No

No

C9500-32QC

No

No

Yes

Yes

No

No

C9500-48Y4C

No

No

Yes

Yes

No

No

C9500-24Y4C

No

No

Yes

Yes

No

No

C9500-24Q

No

No

No

No

Yes

Yes

C9500-12Q

No

No

No

No

Yes

Yes

C9500-40X

No

No

No

No

Yes

Yes

C9500-16X

No

No

No

No

Yes

Yes

Performance specifications

Performance Numbers for All Switch Models

C9500-24Q

C9500-12Q

C9500-40X

C9500-16X

C9500-32C

C9500-32QC

C9500-48Y4C

C9500-24Y4C

ASIC

UADP 2.0

UADP 3.0

Switching capacity

Up to 1920 Gbps

Up to 960 Gbps

Up to 960 Gbps

Up to 480 Gbps

Up to 6.4 Tbps**

Up to 3.2 Tbps**

Up to 3.2 Tbps**

Up to 2.0Tbps**

Forwarding rate

Up to 1440 Mpps

Up to 720 Mpps

Up to 720 Mpps

Up to 360 Mpps

Up to 2 Bpps

Up to 1 Bpps

Up to 1 Bpps

Up to 1 Bpps

Total number of MAC addresses

Up to 64,000*

Up to 82,000*

Total number of IPv4 routes (Address Resolution Protocol [ARP] plus learned routes)

Up to 64,000 indirect*

Up to 80,000 host*

Up to 212,000 indirect + direct*

Up to 90,000 host/ARP*

Total number of IPv6 routes

Up to 32,000 indirect*

Up to 40,000 host*

Up to 212,000 indirect + direct*

Up to 90,000 host*

Total number of IPv4 Multicast routes

Up to 32,000*

Up to 32,000*

Total number of IPv6 Multicast routes

Up to 16,000*

Up to 32,000*

QoS ACL scale

Up to 18000*

Up to 16000*

Security ACL scale

Up to 18000*

Up to 27000*

FNF entries

Up to 512,000*

Up to 98,000*

DRAM

16 GB

16 GB

Flash

16 GB

16 GB

VLAN IDs

4000

4000

Total Switched Virtual Interfaces (SVIs)

4000

4000

Jumbo frame

9198 bytes

9216 bytes

ASIC template descriptions

Template numbers for models
C9500-32C, C9500-32QC, C9500-24Y4C, C9500-48Y4C

Distribution template

Core template

NAT template

SDA template

IPv4/IPv6(LPM/Host)

114,000

212,000

212,000

212,000

Multicast route(IPv4/IPv6)

16,000

32,000

32,000

32,000

IGMP/MLD snooping

16,000

32,000

32,000

32,000

MAC address

82,000

32,000

32,000

32,000

SGT label

32,000

32,000

32,000

32,000

NetFlow/ASIC

98,000

64,000

64,000

64,000

Security ACL

27,000

27,000

20,000

27,000

QoS ACL

16,000

16,000

8,000

16,000

PBR/NAT

3,000

3,000

15,500

2000

Tunnel/MACsec

3000

3000

2000

3000

LISP

1000

1000

1000

2000

SPAN

1000

1000

1000

1000

CoPP

1000

1000

1000

1000

NetFlow ACL

1000 ingress, 
1000 egress

1000 ingress, 
1000 egress

1000 ingress, 
1000 egress

1000 ingress, 
2000 egress

 

Template numbers for models C9500-12Q, C9500-24Q, C9500-40X, C9500-16X

Distribution template

Core template

SDA template

NAT template

IPv4/IPv6 LPM

64,000 / 32,000

64,000 / 32,000

64,000 / 32,000

64,000 / 32,000

IPv4/IPv6 host

48,000 / 24,000

32,000 / 16,000

80,000 / 40,000

48,000 / 24,000

IPv4/ IPv6 Multicast route

16,000 / 8,000

32,000 / 16,000

16,000 / 8,000

32,000 / 16,000

IGMP/MLD snooping

16,000

16,000

16,000

16,000

MAC address

64,000

16,000

16,000

16,000

SGT label

8000

8000

8000

8000

NetFlow/ASIC

128,000

128,000

128,000

128,000

Security ACL

18,000

18,000

18,000

18,000

QoS ACL

18,000

18,000

18,000

3000

PBR/NAT

2000

2000

2000

16,000

Tunnel

1000

1000

1000

1000

LISP

1000

1000

1000

1000

MACsec

1000

1000

1000

1000

SPAN

1000

1000

1000

1000

CoPP

1000

1000

1000

1000

NetFlow ACL

1000 ingress, 
2000 egress

1000 ingress, 
2000 egress

1000 ingress, 
2000 egress

1000 ingress, 
2000 egress

Minimum software requirements

Model

Description

Minimum software requirement

C9500-32C

Cisco Catalyst 9500 Series 32-port 40/100 Gigabit Ethernet with QSFP+/QSFP28

Cisco IOS XE Software Release 16.8.1a

C9500-32QC

Cisco Catalyst 9500 Series 32-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ / 16-port 100 Gigabit Ethernet with QSFP28

Cisco IOS XE Software Release 16.8.1a

C9500-48Y4C

Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 48-port 1/10/25G Gigabit Ethernet switch with SFP/SFP+/SFP28

Cisco IOS XE Software Release 16.8.1a

C9500-24Y4C

Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 24-port 1/10/25G Gigabit Ethernet switch with SFP/SFP+/SFP28

Cisco IOS XE Software Release 16.8.1a

C9500-24Q

Cisco Catalyst 9500 Series 24-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+

Open Cisco IOS XE Software Release 16.5.1a

C9500-12Q

Cisco Catalyst 9500 Series 12-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+

Open Cisco IOS XE Software Release 16.6.1

C9500-40X

Cisco Catalyst 9500 Series 40-port 1/10 Gigabit Ethernet with SFP/SFP+

Open Cisco IOS-XE Software Release 16.6.1

C9500-16X

Cisco Catalyst 9500 Series 16-port 1/10 Gigabit Ethernet with SFP/SFP+

Open Cisco IOS-XE Software Release 16.8.1

Network Essentials and Advantage Package Features

Features

Network Essentials

Network Advantage

Switch fundamentals
Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF – Upto 2000 routes),PBR, PIM Stub Multicast (upto 32000 routes)), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1x, Macsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO

Advanced switch capabilities and scale
BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM SM, PIM SSM PIM-BIDIR*, IP SLA, OSPF

Network segmentation
VRF, VXLAN, LISP, SGT, MPLS, mVPN

Automation
Netconf, Restconf, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python)

Telemetry and visibility
Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN

High availability and resiliency 
NSF, GIR, ISSU/EFSU, StackWise Virtual*

IOT integration
AVB, PTP, CoAP

Security
MACsec-256

Cisco DNA Essentials and Advantage Package Features

Features

Cisco DNA Essentials

Cisco DNA Advantage

Cisco DNA Premier

Switch Features

Optimized network deployments 
Cisco DNA Service for Bonjour

Advanced telemetry and visibility
Full Flexible NetFlow, EEM

Optimized telemetry a visibility
ERSPAN, AVC (NBAR2), App Hosting (in Containers/VMs), Wireshark

Advanced security
Encrypted Traffic Analytics (ETA)*

Cisco DNA Center Features

Day 0 network bring-up automation 
Cisco Network Plug-n-Play application, network settings, device credentials, LAN Automation, Host onboarding

Element management 
Discovery, inventory, topology, software image, licensing, and configuration management

Element management 
Patch Management

Basic Assurance
Health Dashboards – Network, Client, Application; Switch & Wired Client Health Monitoring

SD-Access

Policy-based Automation & Assurance for Wired & Wireless

Network assurance and analytics
Global Insights, Trends, Compliance, Custom Reports; Switch 360, Wired Client 360; Fabric and Non-Fabric Insights; App Health, App 360, App Performance (Loss, Latency, Jitter)

 

Cisco DNA Term Support on 9500

Model

C9500-DNA-A-3Y/5Y/7Y or C9500-DNA-E-3Y/5Y/7Y

C9500-DNA-L-A-3Y/5Y/7Y or C9500-DNA-L-E-3Y/5Y/7Y

C9500-32C

Yes

No

C9500-32QC

Yes

No

C9500-48Y4C

Yes

No

C9500-24Y4C

No

Yes

C9500-24Q

Yes

No

C9500-12Q

No

Yes

C9500-40X

Yes

No

C9500-16X

No

Yes

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท Switch / Hub
Model Catalyst 9500
Switch Type LAN Core and Distribution Switches
Switch Layer 3
License / Features Network Essentials
10/100 Ethernet Down-link Ports ไม่
10/100/1000 Ethernet Down-link Ports ไม่
SFP 10/100 Down-Links ไม่
SFP 1G Down-Links ไม่
SFP+ Down-Links ไม่
SFP / SFP+ Down-Links ไม่
Uplink Interfaces ไม่ใช่
Switching capacity ไม่
Redundant Power Supply ไม่
Stack ไม่
Stacking Bandwidth ไม่
PoE Support ไม่
Available PoE Power ไม่
PoE+ 30W (IEEE 802.3at) Ports ไม่
PoE 15.4W (IEEE 802.3af) Ports ไม่
รีวิวสินค้า
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว: Cisco Catalyst 9500 | C9500-32C-E Catalyst 9500 32-port 100G switch, Network Essentials
คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
บริการ
ราคา