มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)

Cisco Catalyst 9800 | LIC-C9800L-PERF C9800 Series Wireless Controller upgrade license

SKU: LIC-C9800L-PERF
Band: Cisco
Type: Wireless Controller
Model: Catalyst 9800
Part Number: LIC-C9800L-PERF
Features: Cisco
Detail:
C9800 Series Wireless Controller upgrade license
฿0.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
Cisco
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด

Built from the ground up for intent-based networking

Cisco Catalyst 9800-L

             

Cisco Catalyst 9800-L

The Cisco® Catalyst® 9800-L is a fixed wireless controller with seamless software updates for small and midsize enterprises.

Built from the ground up for intent-based networking, the Cisco Catalyst 9800-L brings together Cisco IOS® XE Software and Cisco RF excellence to create a best-in-class wireless experience for your evolving and growing organization.

The Cisco Catalyst 9800-L is feature rich and enterprise ready to power your business-critical operations and transform end-user experiences:

     Choose between copper and fiber uplinks. This choice gives you flexibility in your network.

     High availability and seamless software updates, enabled by hot and cold patching, keep your clients and services always on in planned and unplanned events.

     Secure the air, devices, and users with the Cisco Catalyst 9800-L. The wireless infrastructure becomes the strongest first line of defense, with Encrypted Traffic Analytics and Software-Defined Access (SD-Access). The controller comes with built-in security: Secure Boot, runtime defenses, image signing, integrity verification, and hardware authenticity.

     Built on a modular operating system, the controller features open and programmable APIs that enable automation of day-0 to day-N network operations. Model-driven streaming telemetry provides deep insights into your network and client health.

Product overview: Key features

Feature

Description

Maximum number of access points

250, 500 (with performance license)

Maximum number of clients

5000, 10000 (with performance license)

Maximum throughput

5 Gbps, 10 Gbps **(with performance license)

Maximum WLANs

4096

Maximum VLANs

4096

Fixed uplinks

2x 10G/Multigigabit copper or 2x 10G/Multigigabit fiber

Power supply

110W, 12VDC, AC/DC adapter

Maximum power consumption

9800-L-C: 86.9W (with 4.5W USB load)

9800-L-F: 84.5W (assumes 2pc 2.5W SFP and with 4.5W USB load)

Deployment modes

Centralized, Cisco FlexConnect®, and fabric

Form factor

1RU; half-width chassis allows side-by-side installation in standard 19-in. rack

License

Smart License enabled

Software

Cisco IOS XE

Management

Cisco DNA Center, Cisco Prime® Infrastructure, and third party (open standards APIs)

Interoperability

AireOS-based controllers

Access points

Cisco Aironet® 802.11ac Wave 1 and Wave 2 access points, Cisco Catalyst 9100 802.11ax access points

** With 1374 Byte size of packet

Always on

The Cisco Catalyst 9800-L provides seamless software updates for faster resolution of critical issues, the ability to introduce new access points with zero downtime, and flexible software upgrades. Stateful Switchover (SSO) with active standby and N+1 redundancy keeps your network, services, and clients always on, even in unplanned events.

Secure

Secure the air, devices, and users with the Cisco Catalyst 9800-L. Wireless infrastructure becomes the strongest first line of defense with Encrypted Traffic Analytics and SD-Access. The controller comes with built-in security: Secure Boot, runtime defenses, image signing, integrity verification, and hardware authenticity.

Open and programmable

The Cisco Catalyst 9800-L controller is built on the Cisco IOS XE operating system, which offers a rich set of open standards-based programmable APIs and model-driven telemetry that provide an easy way to automate day-0 to day-N network operations.

Cisco Catalyst 9800-L physical dimensions

Dimension

Value

 

Width

8.5 in. (21.59 cm)

 

Depth

9.06 in. (23.01 cm)

 

Height

1.58 in. (4.02 cm)

 

Weight

C9800-L-C: 3.95 lb. (1.79 kg)

C9800-L-F: 4.01 lb. (1.82 kg)

 

Front panel

Cisco Catalyst 9800-L-C front panel     

Cisco Catalyst 9800-L-C front panel

Cisco Catalyst 9800-L-F front panel

Cisco Catalyst 9800-L-F front panel

Cisco Catalyst 9800-L -C front panel with components labeled          

Cisco Catalyst 9800-L -C front panel with components labeled

Cisco Catalyst 9800-L-F front panel with components labeled          

Cisco Catalyst 9800-L-F front panel with components labeled

Cisco Catalyst 9800-L front panel components

Label

Description

1

Service port LED

2

Redundancy port LED

3

Service Port (SP) (RJ-45) for out-of-band management

4

Redundancy port

5

RJ-45 console port

6

Micro-B USB console

7

USB 3.0 port

8

2x 10G/Multigigabit copper (Figure 4) 2x 10G/Multigigabit fiber (Figure 5)

9-12

Quad RJ-45 2.5G/1G Multigigabit Ethernet ports

13

Reset button

14

System LED

15

Alarm LED

16

High availability LED

Cisco Catalyst 9800-L ports and their purpose

Port

Description

1x RJ-45 console port

Console port for out-of-band management.

1x Micro USB console port

Console port for out-of-band management.

1x USB 3.0 port

USB 3.0 port for plugging in external memory.

1x RJ-45 management port

Management port used for out-of-band management. Also known as the service port.

1x RJ-45 redundancy port

Redundancy port used for SSO.

4x 2.5G/1G and 2x 10G copper ports

Ports used for sending and receiving traffic between access points and controller, northbound traffic, in-band management traffic, and wireless client traffic. Must be connected to the switch.

4x 2.5G/1G copper and 2x 10G SFP+ fiber ports

Ports used for sending and receiving traffic between access points and controller, northbound traffic, in-band management traffic, and wireless client traffic. Must be connected to the switch.

The four data ports can operate in either 2.5 Gigabit Ethernet or 1 Gigabit Ethernet mode.

Note:       10-Mbps operation is not supported.

Front LEDs

Cisco Catalyst 9800-L front-panel LEDs and their purpose

LED

Color

Function

Power

Green

Green if all power rails are within spec

System status

Green

On: Cisco IOS XE boot is complete

Blinking: Cisco IOS boot in progress

Red

On: System crash

Blinking: Secure Boot failure

Off: ROMMON boot

High Availability (HA) port

Green

On: HA active

Slow blink: HA standby hot

Amber

Slow blink: Booted with HA standby cold

Fast blink: HA maintenance

Alarm

Green

On: ROMMON boot complete

Blinking: System upgrade in progress

Amber

On: ROMMON boot and SYSTEM bootup

Blinking: Temperature error and Secure Boot failure

Network link LED Indicator

Green

Solid green: Link

Flashing green: Activity

LED off: Link down

 

Cisco Catalyst 9800-L rear panel with components labeled            

Cisco Catalyst 9800-L rear panel with components labeled

Cisco Catalyst 9800-L rear panel components

Label

Description

1

Power adapter

2

Kensington lock

Power

The Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller is powered by a single output 12VDC, 110W 120/240VAC adapter (C9800-AC-110W) that is shipped by default.

SFPs supported (C9800-L-F-K9 only)

SFPs supported on the Cisco Catalyst 9800-L

Type

Module supported

SFP

GLC-BX-D

GLC-BX-U

GLC-SX-MMD

GLC-ZX-MMD

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR-X

SFP-H10GB-ACU7M

SFP-H10GB-ACU10M

Product benefits

Cisco IOS XE

The Cisco Catalyst 9800 Series opens a completely new paradigm in network configuration, operation, and monitoring through network automation. Cisco’s automation solution is open, standards based, and extensible across the entire lifecycle of a network device. The various mechanisms that bring about network automation are outlined below, based on the device lifecycle.

     Automated device provisioning: This is the ability to automate the process of upgrading software images and installing configuration files on Cisco Catalyst access points when they are being deployed in the network for the first time. Cisco provides turnkey solutions with Plug and Play (PnP) capabilities that enable an effortless and automated deployment.

     API-driven configuration: Modern wireless controllers such the Cisco Catalyst 9800 Series support a wide range of automation features and provide robust open APIs over NETCONF and RESTCONF using YANG data models for external tools, both off-the-shelf and custom built, to automatically provision network resources.

     Granular visibility: Model-driven telemetry provides a mechanism to stream data from a switch to a destination. The data to be streamed is driven through subscription to a data set in a YANG model. The subscribed data set is streamed out to the destination at configured intervals. Additionally, Cisco IOS XE enables the push model, which provides near-real-time monitoring of the network, leading to quick detection and rectification of failures.

     Seamless software upgrades and patching: To enhance OS resilience, Cisco IOS XE supports patching, which provides fixes for critical bugs and security vulnerabilities between regular maintenance releases. This support allows customers to add patches without having to wait for the next maintenance release.

Security

     Trustworthy systems: Cisco Trust Anchor Technologies provide a highly secure foundation for Cisco products. With the Cisco Catalyst 9800 Series, these trustworthy systems enable hardware and software authenticity assurance for supply chain trust and strong mitigation against man-in-the-middle attacks on software and firmware. Trust Anchor capabilities include:

     Image signing: Cryptographically signed images provide assurance that the firmware, BIOS, and other software are authentic and unmodified. As the system boots, its software signatures are checked for integrity.

     Secure Boot: Cisco Secure Boot technology anchors the boot sequence chain of trust to immutable hardware, mitigating threats against a system's foundational state and the software that is to be loaded, regardless of a user's privilege level. It provides layered protection against the persistence of illicitly modified firmware.

     Cisco Trust Anchor module: A tamper-resistant, strong cryptographic, single-chip solution provides hardware authenticity assurance to uniquely identify the product so that its origin can be confirmed to Cisco, providing assurance that the product is genuine.

Resiliency and high availability

     Stateful Switchover (SSO): Stateful Switchover with an active standby and N+1 redundancy keeps your network, services, and clients always on, even in unplanned events.

     Software Maintenance Upgrades (SMUs) and hot and cold patching: Patching allows for a patch to be installed as a bug fix without bringing down the entire network and avoiding the need to requalify an entire software image. The SMU is a package that can be installed on a system to provide a patch fix or security resolution to a released image. SMUs allow you to address the network issue quickly while reducing the time and scope of the testing required. The Cisco IOS XE platform internally validates the SMU compatibility and does not allow you to install incompatible SMUs. All SMUs are integrated into the subsequent Cisco IOS XE Software maintenance releases.

     Intelligent rolling access point upgrades and seamless multisite upgrades: The Cisco Catalyst 9800 Series comes with intelligent rolling access point upgrades to simplify network operations. Multisite upgrades can now be done in stages, and access points can be upgraded intelligently without restarting the entire network.

Flexible NetFlow

     Flexible NetFlow (FNF): Cisco IOS Software FNF is the next generation in flow visibility technology, allowing optimization of the network infrastructure, reducing operating costs, and improving capacity planning and security incident detection with increased flexibility and scalability.

Application visibility and control

     Next-Generation Network-Based Application Recognition (NBAR2): NBAR2 enables advanced application classification techniques and accuracy, with up to 1400 predefined and well-known application signatures and up to 150 encrypted applications on the Cisco Catalyst 9800 Series. Some of the most popular applications included are Skype, Office 365, Microsoft Lync, Cisco WebEx®, and Facebook. Many others are already predefined and easy to configure. NBAR2 provides the network administrator with an important tool to identify, control, and monitor end-user application usage while helping ensure a quality user experience and securing the network from malicious attacks. It uses FNF to report application performance and activities within the network to any supported NetFlow collector, such as Cisco Prime, Cisco Stealthwatch®, or any compliant third-party tool.

Quality of Service (QoS)

     Superior QoS: QoS technologies are a set of tools and techniques for managing network resources and are considered the key enabling technologies for the transparent convergence of voice, video, and data networks. QoS on the Cisco Catalyst 9800 Series consists of classification and marking, policing and markdown, and scheduling, shaping, and queuing functions. A modular QoS command-line framework provides consistent platform-independent and flexible configuration behavior. The Cisco Catalyst 9800 Series also supports 2-level hierarchical or nested policies.

Smart operation

     Bluetooth ready: The Cisco Catalyst 9800-L has hardware support to connect a Bluetooth dongle to the controller, enabling you to use this wireless interface as a management port. This port functions as an IP management interface and can be used for configuration and troubleshooting using the WebUI or Command-Line Interface (CLI), and to transfer images and configurations.

     WebUI: WebUI is an embedded GUI-based device-management tool that enables provisioning of the device, simplifying device deployment and manageability and enhancing the user experience. WebUI comes with the default image. There is no need to enable anything or install any license on the device. You can use WebUI to build a day-1 configuration and from then on monitor and troubleshoot the device without having to know how to use the CLI.

Cisco Catalyst 9800-L specifications

Item

Specification

 

Wireless

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave1 and Wave2, 802.11ax

 

Wired, switching, and routing

IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1AX Link Aggregation

 

Data Requests For Comments (RFCs)

  RFC 768 UDP
  RFC 791 IP
  RFC 2460 IPv6
  RFC 792 ICMP
  RFC 793 TCP
  RFC 826 ARP
  RFC 1122 Requirements for Internet Hosts
  RFC 1519 CIDR
  RFC 1542 BOOTP
  RFC 2131 DHCP
  RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification
  RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11

 

Security standards

  Wi-Fi Protected Access (WPA)
  IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
  RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
  RFC 1851 ESP Triple DES Transform
  RFC 2104 HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication
  RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
  RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol
  RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH
  RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
  RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV
  RFC 2407 Interpretation for ISAKMP
  RFC 2408 ISAKMP
  RFC 2409 IKE
  RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
  RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile
  RFC 4347 Datagram Transport Layer Security
  RFC 5246 TLS Protocol Version 1.2

 

Encryption

  Wired Equivalent Privacy (WEP) RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)
  Advanced Encryption Standard (AES): Cipher Block Chaining (CBC), Counter with CBC-MAC (CCM), Counter with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP)
  Data Encryption Standard (DES): DES-CBC, 3DES
  Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit
  DTLS: AES-CBC
  IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC
  802.1AE MACsec encryption

 

Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)

  IEEE 802.1X
  RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes
  RFC 2716 PPP EAP-TLS
  RFC 2865 RADIUS Authentication
  RFC 2866 RADIUS Accounting
  RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
  RFC 2869 RADIUS Extensions
  RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
  RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
  RFC 3579 RADIUS Support for EAP
  RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines
  RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
  Web-based authentication
  TACACS support for management users

 

Management

  Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3
  RFC 854 Telnet
  RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets
  RFC 1156 MIB
  RFC 1157 SNMP
  RFC 1213 SNMP MIB II
  RFC 1350 TFTP
  RFC 1643 Ethernet MIB
  RFC 2030 SNTP
  RFC 2616 HTTP
  RFC 2665 Ethernet-Like Interface Types MIB
  RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual Extensions
  RFC 2819 RMON MIB
  RFC 2863 Interfaces Group MIB
  RFC 3164 Syslog
  RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3
  RFC 3418 MIB for SNMP
  RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs
  RFC 4741 Base NETCONF protocol
  RFC 4742 NETCONF over SSH
  RFC 6241 Network Configuration Protocol (NETCONF)
  RFC 6242 NETCONF over SSH
  RFC 5277 NETCONF event notifications
  RFC 5717 Partial Lock Remote Procedure Call
  RFC 6243 With-Defaults capability for NETCONF
  RFC 6020 YANG
  Cisco private MIBs

 

Management interfaces

  Web-based: HTTP/HTTPS
  Command-line interface: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port
  Cisco Prime Infrastructure

 

Environmental conditions supported

Operating temperature:

  32° to 113°F (0° to 45°C)

Note: The maximum temperature is derated by 1.0°C for every 1000 ft (305 m) of altitude above sea level.

Nonoperating temperature:

  –13° to 158°F (–25° to 70°C)

Operating humidity:

  10% to 95% noncondensing

Nonoperating humidity:

  0% to 95% noncondensing

Altitude:

  Operating altitude: 0 to 3000 m (0 to 10,000 ft)
  Nonoperating altitude: 0 to 12,192 m (0 to 40,000 ft.)

Electrical input:

  AC input frequency range: 47 to 63 Hz
  AC input range: 90 to 264 VAC

Maximum power:

  9800-L-C max measured power = 86.9W (with 4.5W USB load)
  9800-L-F max measured power = 84.5W (assumes 2pc 2.5W SFP and with 4.5W USB load)

Maximum heat dissipation:

  9800-L-C: 296.4 Btu/hr (with 4.5W USB load)
  9800-L-F: 288.2 Btu/hr (assumes 2pc 2.5W SFP and with 4.5W USB load)

Sound power level measure:

  Normal: 40 dBA at 25C
  Maximum: 42.9 dBA at 40C

Power adapter:

  Input power: 100 to 240 VAC; 50/60 Hz

 

Regulatory compliance

Safety:

  UL/CSA 60950-1
  IEC/EN 60950-1
  AS/NZS 60950.1
  CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

 

EMC - Emissions:

  FCC 47CFR15
  AS/NZS CISPR 22
  CISPR 22
  EN55022/EN55032 (EMI-1)
  ICES-003
  VCCI
  KN 32 (EMI-2)
  CNS-13438

 

 

 

Class A

EMC – Emissions:

  EN61000-3-2 Power Line Harmonics (EMI-3)
  EN61000-3-3 Voltage Changes, Fluctuations, and Flicker (EMI-3)

 

Software requirements

The Cisco Catalyst 9800-L runs on Cisco IOS XE Software version 16.12.1 or later. This software release includes all the features listed earlier in the Product Benefits section.

Table 8 lists the minimum software requirements for the controller models.

Minimum software requirements

Model

Description

Minimum software requirement

C9800-L-F-K9

C9800-L-C-K9

Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller

Cisco IOS XE Software Release 16.12.1

Licensing

The Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers require mandatory Smart Licensing. This provides ease of use for Cisco DNA license management, consumption, and tracking.

No licenses are required to boot up a Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller. However, in order to connect any access points to the controller, Cisco DNA licenses are required. Every access point connecting to the Cisco Catalyst 9800 Series controller requires a Cisco DNA subscription license. See Figure 8.

Related image, diagram or screenshot            

Adding a Cisco Catalyst 9800 Series controller to your network

The APs connecting to the Cisco Catalyst 9800 Series have a new and simplified licensing package.

They can support three types of Cisco DNA license: Cisco DNA Essentials, Cisco DNA Advantage, and Cisco DNA Premier.

The Cisco DNA licenses provide Cisco innovations on the access points. The license also includes the Network Essentials and Network Advantage licensing options, which cover wireless fundamentals such as 802.1X authentication, QoS, PnP, etc., telemetry and visibility, and SSO, as well as security controls. These Network Essentials and Network Advantage components are perpetual and are valid throughout the life of the AP. Cisco DNA subscription licenses have to be purchased for a 3-, 5-, or 7-year subscription term. Upon expiration of a Cisco DNA license, the Cisco DNA features will expire, but the Network Essentials and Network Advantage features will remain.

The following figures and tables show what each base and add-on package includes.

Wireless subscription offer structure    

Wireless subscription offer structure

Advantage vs. Essentials licenses

Advantage vs. Essentials licenses

Note: It is not required to deploy Cisco DNA Center just to use one of the above packages.

The following table shows the features included in the Network Advantage and Network Essentials package.

Features included in the Network Advantage and Network Essentials packages

Feature

Network Essentials

Network Advantage

Essential capabilities

  802.1X authentications, guest access, device onboarding, infrastructure and client IPv6, Access Control Lists (ACLs), QoS, Videostream, smart defaults, Radio Resource Management (RRM), Spectrum Intelligence, Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee, USB, Cisco TrustSec ® SXP, AP and client SSO, Dynamic QoS, analytics, ADP, OpenDNS, mDNS, IPsec, rogue management and detection on controller, mobility

Optimized RF

  Flexible Radio Assignment (FRA), ClientLink, Cisco CleanAir ® Advanced
  Next-Generation High Density Experience (NG-HDX), predictive/proactive RRM

Internet of Things (IoT) optimized

Identity Pre-Shared Keys (PSK), enhanced device profilers

DevOps integration

  PnP agent
  NETCONF, RESTCONF, gRPC Network Management Interface protocol (gNMI)
  YANG data models
  Guest shell (on-box Python)

Federal certifications

Federal Information Processing Standards (FIPS), CC, UCAPL, USGV6

Telemetry and visibility

  Model-driven telemetry
  NETCONF dial-in, gRPC dial-out

High availability and resiliency (advanced)

  In-Service Software Upgrades (ISSU- Beta), process restart
  Rolling AP upgrades
  Patching (CLI)
  AP service pack and device pack

Flexible network segmentation

  VXLAN

The following table shows the features included in the Cisco DNA Advantage and Cisco DNA Essentials packages.

Features included in the Cisco DNA Advantage and Cisco DNA Essentials packages

Feature

Cisco DNA Essentials

Cisco DNA Advantage/Premier

Basic automation

Plug and Play, network site design and device provisioning

Element management

Software Image management, network topology and discovery, Application Visibility and Control (AVC)

Basic assurance

Health dashboard (network, client, and application), AP floor map and coverage map, predefined reports

Telemetry

Flexible NetFlow

Base security

Cisco DNA Center management and visibility for Rogue detection

Advanced automation

SD-Access

Location Plug and Play

Automated ISE integration for guest

Third-party API integration

Assurance and analytics

Guided remediation

Apple iOS Insights

Proactive issue detection

Aironet Active Sensor tests

Intelligent capture

Client location heatmaps

Spectrum analyzer

Application performance (packet loss, latency, and jitter)

App 360, AP 360, Client 360, and WLC 360

Custom reports

Docker Container Support*

Enhanced security and Internet of Things (IoT)

Encrypted Traffic Analytics, advanced wireless intrusion prevention (wIPS) (Detailed Signatures)**

Policy-based workflows

EasyQoS configuration, EasyQoS monitoring, policy-based automation

Element management

Patch lifecycle management

Advanced Security

Adaptive WIPS

* Future
** Future in Cisco DNA Center

Two modes of licensing are available:

     SL: Smart Licensing simplifies and adds flexibility to licensing. It is:

    Simple: Procure, deploy, and manage licenses easily. Devices self-register, removing the need for Product Activation Keys (PAKs).

    Flexible: Pool license entitlements in a single account. Move licenses freely through the network, wherever you need them.

    Smart: Manage your license deployments with real-time visibility into ownership and consumption.

     SLR mode

    Specific License Reservation (SLR) is a feature used in highly secure networks. It provides a method for customers to deploy a software license on a device (product instance) without communicating usage information to Cisco. There will be no communication with Cisco or a satellite. The licenses will be reserved for every controller. It is node-based licensing.

     Four levels of licensing are supported on the Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers. The controllers can be configured to function at any one of the four levels.

    Cisco DNA Essentials: Supports the Cisco DNA Essentials feature set.

    Cisco DNA Advantage: Supports the Cisco DNA Advantage feature set.

    NE: Supports the Network Essentials feature set.

    NA: Supports the Network Advantage feature set.

     For customers who purchase Cisco DNA Essentials, Network Essentials will be supported and will continue to function even after term expiration. For customers who purchase Cisco DNA Advantage, Network Advantage will be supported and will continue to function even after term expiration.

     Initial bootup of the controller is at the Cisco DNA Advantage level.

     For questions, contact the Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers Licensing mailer group at ask-catalyst9800licensing.

     Cisco Catalyst 9800-L wireless controller has enhanced capability to increase performance through a performance license. This performance license allows customers to connect with 500 access points, 10000 clients and gives a higher throughput.

  Features
  9800-L
  9800-L with Performance License
  APs supported
  250
  500
  Clients Supported
  5000
  10000
  Throughput with IMIX
  5 Gbps
  5 Gbps
  Throughput W/O IMIX
  5 Gbps
  10 Gbps *
* With 1374 Byte size of packet

     Customer will have an option to select this performance license while buying Cisco Catalyst 9800-L wireless controller or can order as spare.

     Performance license is a perpetual license that is separate from Cisco DNA license. They are also tracked by smart account.

     For high availability deployments, performance licenses must be brought on both the controllers in HA pair.

Managing licenses with Smart Accounts

Creating Smart Accounts by using the Cisco Smart Software Manager (SSM) enables you to order devices and licensing packages and also manage your software licenses from a centralized website. You can set up the Smart Account to receive daily email alerts and to be notified of expiring add-on licenses that you want to renew. A Smart Account is mandatory for Cisco Catalyst 9800 Series controllers. For more information on Smart Accounts

Warranty

Find warranty information on Cisco.com at the Product Warranties page.

Cisco 1-year limited hardware warranty terms

The following are terms applicable to your hardware warranty. Your embedded software is subject to the Cisco End User License Agreement (EULA) and/or any Supplemental EULA (SEULA) or specific software warranty terms for additional software products loaded on the device.

Duration of hardware warranty: One (1) year

Replacement, repair, or refund procedure for hardware: Cisco or its service center will use commercially reasonable efforts to ship a replacement part within ten (10) working days after receipt of the RMA request. Actual delivery times may vary depending on customer location.

Cisco reserves the right to refund the purchase price as its exclusive warranty remedy.

Cisco environmental sustainability

Information about Cisco’s environmental sustainability policies and initiatives for our products, solutions, operations, and extended operations or supply chain is provided in the “Environment Sustainability”

Reference links to information about key environmental sustainability topics (mentioned in the “Environment Sustainability” section of the CSR Report) are provided in the following table:

Sustainability topic

Reference

Information on product material content laws and regulations

Materials

Information on electronic waste laws and regulations, including products, batteries, and packaging

WEEE compliance

Cisco makes the packaging data available for informational purposes only. It may not reflect the most current legal developments, and Cisco does not represent, warrant, or guarantee that it is complete, accurate, or up to date. This information is subject to change without notice.

Ordering information

Type

PID

Description

Controller

C9800-L-F-K9

Cisco Catalyst 9800-L (Fiber Uplink) Wireless Controller

C9800-L-C-K9

Cisco Catalyst 9800-L (Copper Uplink) Wireless Controller

LIC-C9800-DTLS-K9

Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller DTLS License

LIC-C9800L-PERF

Cisco C9800 Series Wireless Controller upgrade license

Accessories, spares

C9800-RMNT=

Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Rack Mount Bracket

C9800-AC-110W=

Cisco Catalyst Wireless Controller 110W AC Power Supply

LIC-C9800L-PERF=

Cisco C9800 Series Wireless Controller upgrade license-Spare

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท Wireless Controller
Model Catalyst 9800
License / Features Cisco
รีวิวสินค้า
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว: Cisco Catalyst 9800 | LIC-C9800L-PERF C9800 Series Wireless Controller upgrade license
คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
บริการ
ราคา